Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

15.7.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Zmarł Mieczysław Boruta-Spiechowicz (103)


wprowadził na stronę Marian Pawluk (27.04.2006)

    Odszedł od nas 24.04.2006r. Kol. Mieczysław Boruta-Spiechowicz KK1 5k/39. Syn gen.bryg. Boruty-Spiechowicza. W czasie kampanii wrześniowej brał udział ochotniczo w Grupie Polesie gen. Smorawińskiego. Przedostał się do Rumunii, gdzie w 1942r. został aresztowany i więziony w Czerniowcach do 1943r. W grudniu 1944 przedostał się do Włoch, do 3 p.uł. Śląskich w 14 Samodzielnej Wielkopolskiej Bryg. Panc. (Gallipoli). Po zakończeniu działań wojennych został skierowany do Szkoły Podchorążych w Cattrick Camp w Anglii. We wrześniu 1945r. odkomenderowany na Wydz. Mech. Uniwersytetu w Birmingham. W 1950r uzyskał dyplom inżyniera. Wyemigrował do Kanady i pracował w przemyśle metalurgicznym i górniczym. Mieszkał w Vancouver. Kilka lat temu wrócił do kraju. Pochowany na Cm. Bródnowskim w Warszawie.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.