Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

28.5.2023

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Zmarł gen.dyw. Czesław Borkowski-Czubryt (108)


wprowadził na stronę Marian Pawluk (23.06.2006)

    W dniu 16 czerwca 2006r. w wieku 88 lat zmarł nasz Kolega, absolwent KK1 w 1936r. W kampanii wrześniowej walczył i został ranny jako ppor.art. w 22 pal w składzie 22 DP. W 1940r. został wcielony jako szeregowy do Armii Czerwonej. W 1943r. przeszedł do 1 DP LWP. Ukończył szkołę oficerską w Riazaniu. Po wojnie pelnił kolejne stanowiska dowódcze w LWP. Po zwolnieniu ze służby czynnej był wiceprzewodniczącym Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Dzięki Jego staraniom została odtworzona kopia sztandaru KK1, obecnie sztandaru naszego Związku.
Cześć Jego pamięci! 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.