Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

15.7.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Opłatek 9 stycznia 2004r. (11)


wprowadził na stronę Marian Pawluk (12.01.2004)

    Opłatek Kadecki dn. 9 stycznia 2004r.
W sali NOT'u w Warszawie w styczniowy piątek spotkaliśmy się my Kadeci II RP i nasi Sympatycy by przełamać się opłatkiem, składając sobie najlepsze, najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności.
Zapowiadało uczestniczenie ponad 30 osób ale na spotkanie stawiło się tylko 25. Niestety jak się teraz dowiadujemy, dla części kolegów trwające od kilku dni niskie temparatury były powodem pogorszenia się stanu zdrowia i niemożności stawienia się na spotkanie.
Na Opłatek stawiło się sporo osób, które ostatnio nie brały udziału w naszych zebraniach comiesięcznych. W spotkaniu wziął udział kol. Eugeniusz Boumiło ze swoim synem, obaj mieszkają w Grodzisku Mazowieckim. Przybyła również p. Żurawska wdowa po ś.p. kol. Leonie Żurawskim (KK3 rm36), oraz córka Antonina ś.p. kol. Jana Borowskiego (KK2 rm38).
Po bezpośrednich koleżeńskich przywitaniach za stołem prezydialnym zasiedli prezes ZG kol. K.Wojtkiewicz, prezes Kl.Warszawskiego kol. M.Lencznarowicz, nasz senior kol. S.Hornowski i ks. Prałat Zdzisław Peszkowski, który spotkanie rozpoczął intonując kolędę „Przybieżeli do Betlejem pasterze…”. Następnie przypomniał szeroko jak duże ofiary ponieśli Polacy i Kadeci w tej II Wojnie światowej, w czasie walk we wrześniu 1939r, niemieckich obozach koncentracyjnych, łagrach sowieckich, Katyniu, Miednoje i Starobielsku, w walkach partyzanckich, w walkach w armiach na Zachodzie i na Wschodzie, oraz po „wyzwoleniu” w obozach dla AK i represjach NKWD i rodzimego UB.
W zadumaniu uczciliśmy pamięć tych, którzy odeszli od nas na skutek działań wymienionych wyżej sąsiadów i naszych „czerwonych przyjaciół”.
Opłatkiem „łamaliśmy się” bardzo długo, praktycznie każdy z każdym, ściskając się i składając życzenia ciesząc się, że jeszcze się spotykamy i mając nadzieję, iż takie spotkanie będzie miało miejsce wielokrotnie.
Głos zabrał nasz prezes honorowy kol. Zbigniew Mikołajczak, kol. Leonard Gliński i v-ce prezes ZG i Klubu Wrocławskiego kol. Roman Hajzik, nawiązując do sytuacji w naszym Związku, gdzie ząb czasu sieje spustoszenie w naszych szeregach. Naszym celem powinno być daleko idące dążenie do jedności całego Związku i utrzymywanie coraz ściślejszych stosunków z naszymi Sympatykami i jednostkami WP, które są zainteresowane utrzymaniem dobrych stosunków z kadetami II RP.
Wyrazem polepszającej się sytuacji pod tym wględem było uczestnictwo w Opłatku kol. Stefana Gawlika i Korwina-Szymanowskiego, którzy odkilku lat nie brali udziału w działalności n/Związku, a którzy serdecznie byli powitani przez kolegów.
Głos zabrała także pani sekretarz Związku Janina Borowska, dziękując za nadesłane życzenia dla wszystkich kadetów od sympatyka Jakuba Pawluka, autora strony technicznej naszej strony internetowej, który nie mógł wziąć udziału w Opłatku. Życzenia zostały odczytane przy aplauzie zebranych.
Kol. M.Pawluk poinformował, że w Internecie na naszej stronie internetowej: www.kadeci2rp.republika.pl podawane są informacje dotyczące spraw kadeckich. Ostatnio ukazała się książka kol. Tadeusza Sochanika „Wspomnienia kadeta z Korpusu Marszałka Józefa Piłsudskiego” wydana przez Wydawnictwo Adama Marszałka w Toruniu. Informację o tym można znaleźć pod w/w adresem w Internecie.
W spotkaniu wziął udział również kol. Mieczysław Filkiewicz (KK3 rm 35), który powrócił do Kraju z USA i nawiązał już z nami kontakt. Mieszka obecnie w Warszawie i mamy nadzieję utrzymania z nim bliższego kontaktu, by choćby uzupełnić jego notę biograficzną.
Rozmowy toczyły się przy lampce wina i rybce w galarecie i innych przystawkach wg dowolnego gustu. Spotkanie zakończyło się po 2 godzinach z mocnym postanowieniem, że następne odbędzie się za rok przy co najmniej takiej liczebności jak obecne.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.