Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

15.7.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Wrześniowa rocznica


wprowadził na stronę Marian Pawluk (17.09.2006)

    67 rocznica napaści ZSRR na Polskę.
Przez złamanie paktu o nieagresji i bez wypowiedzenia wojny, ZSRR 17 września 1939r. w końcowej fazie kampani wrześniowej napadł na Polskę. Skutki tego były fatalne dla naszego kraju, toczącego walkę z faszystowskimi Niemcami. Olbrzymie ilości żołnierzy i oficerów (ponad 200 tys.) znalazło się w rękach napastnika, który żołnierzy, szczególnie oficerów wziął do łagrów a ponad 1 milion (!) Polaków cywilnych zaczął wywozić z terenów Polski wgłąb ZSRR. Ponad 24 tys. oficerów i żołnierzy zostało zamordowanych w Katyniu, Ostaszkowie, Starobielsku i innych katowniach. Setki tysięcy Polaków całymi rodzinami z maleńkimi dziećmi i starcami były wywożone w 1940r. na Sybir i wgłąb ZSRR, osadzanych w kołlchozach i sowchozach. Pędzono do niewolniczej pracy w kopalniach na północy tego kraju. Także wielu naszych kolegów przeszło tę katorgę, będąc już dawno po maturze w Korpusach Kadetów, będąc kadetami lub jeszcze małolatami, którzy pod koniec wojny po opuszczeniu komunistycznego raju z Armią Polską, pobierali naukę w Junackiej Szkole Kadetów w Palestynie.
W sumie wychowanków Korpusów Kadetów zginęło w ZSRR 163 a na pewno jeszcze będzie się można doliczyć więcej.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.