Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

16.7.2019

Rejestr odwiedzin:
63116
gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Zmarł Kolega Jan Wróbel


wprowadził na stronę Marian Pawluk (20.10.2006)

    13 października 2006r. zmarł nasz Kolega ppłk rez. WP
Jan Wróbel
Absolwent Korpusu Kadetów w Chełmnie w 1932r. Szkołę Podchorążych Piechoty przeszedł w Ostrów-Komorowie i został promowany na ppor. w1934r. Służył w 33 pułku Piechoty będąc dowódcą plutonu. W kampanii wrześniowej jako d-ca Kompanii Asystencyjnej 18 Dywizji Piechoty został ciężko ranny. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari na polu walki dostał się 13 września do niewoli niemieckiej. Przebywał w kilku obozach a w ostatnim w VIB Doessel. Po wojnie jako komendant pierwszego transportu repatriacyjnego na czele 6000 ludzi, powrócił do kraju. W Polsce pracował początkowo w Misji Zagranicznej UNRRA a w latach 1948 – 78 był naczelnikiem i doradcą dyrektora w Filmie Polskim. Studiował równocześnie w Akademii Nauk Politycznych. Po przejściu na emeryturę pracował jeszcze w Zarządzie Głównym Polskich Artystów Plastyków. Był członkiem naszego Związku.
Oprócz Krzyża Wojennego Virtuti Militari był odznaczony szeregiem innych odznaczeń państwowych. Cześć Jego Pamięci!

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.