Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

15.7.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


89 rocznica odzyskania niepodległości w XX wieku


wprowadził na stronę Marian Pawluk (11.11.2007)

    W dwudziestoleciu Polski Niepodległej dzień ten był szczególnie uroczyście obchodzony i świętowany. Od listopada 1918r. Polska istniała ponownie po wieloletnich rozbiorach jako samodzielne państwo, wolne od najeźdźców ze wschodu i zachodu. Wśród nowych struktur powołanych w szkolnictwie poczynając od 1918r były Korpusy Kadetów jako szkoły średnie o profilu ogólnokształcącym w znacznym stopniu przygotowującym do szkół oficerskich. Poziom nauki był w nich bardzo wysoki i zaprawiał młodzież w dziedzinie wojskowości. Naukę w Korpusie Kadetów rozpoczynał 2 miesięczny okres przygotowawczy, kończący się ślubowaniem kadeckim w dniu 11 listopada. Uczniów po złożeniu ślubowania mianowano uroczyście na kadetów. Od tej chwili kadeci nosili swoje charakterystyczne granatowe mundury z odznakami swoich kompanii (klas) i słońca kadeckie na granatowych rogatywkach. Początkowo rogatywki były miękkie a od połowy lat 30 usztywnione jak w Armii Polskiej.
Po śmierci Marszałka J.Piłsudskiego ślubowanie kadeckie było wzmocnione codziennym przyrzeczeniem: „Marszałek Piłsudski umarł ciałem ale żyje duchem w sercach naszych i żyć będzie wiecznie. Pamiętajmy i czyńmy wszystko, aby zgodnie z jego nakazem utrwalać wielkość i chwałę Polski”.
Dziś po latach walk w II wojnie światowej i po ponownym uzyskaniu pełnej suwerenności, gdy wczoraj odczytano i awansowanych zostało kilkanaście tysięcy rozeznanych nazwisk żołnierzy II Rzeczypospolitej zamordowanych na „nieludzkiej ziemi” m.in. w Katyniu, Miednoje, Charkowie przypomnijmy, że wśród nich jest ponad 163 kadetów. Większość z nich była już oficerami WP. Pozostali oni wierni swoim ślubowaniem dla Polski.
Ze względu na nasze lata nie mniej niż 80, słuchamy przez radio i oglądamy w Telewizji uroczyste obchody Święta Niepodległości w Warszawie i wielu miastach Polski.
Kolegów rozrzuconych po całej kuli ziemskiej od Antypodów w Vancouver i Australii przez Afrykę, Amerykę Płn. i Południową, Afrykę, Bliski Wschód i prawie wszystkich państwach Europy pozdrawiamy serdecznie i życzymy dalszych lat w zdrowiu i dumy, żeśmy byli Kadetami 2 RP.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.