Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

15.7.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


141 rocznica Powstania Styczniowego (14)


wprowadził na stronę Marian Pawluk (21.01.2004)

    22 stycznia 2004r. - 141 rocznica Powstania Styczniowego.

22 stycznia mija 141 lat od wybuchu narodowego zbrojnego Powstania Styczniowego. 6 tys. powstańców porwało za broń przeciw Rosji Carskiej, mającej ok. 100 tys. żołnierzy w armii rosyjskiej na terenie Polski pod zaborem rosyjskim. W ciągu półtora roku trwającego powstania przez szeregi powstańców przeszło ponad 200 tys. ochotników, którzy stoczyli ponad 1200 potyczek i walk. Największe nasilenie powstania miało miejsce latem 1863 roku.
Władze rosyjskie prowadziły akcje pacyfikacyjne oparte na stosowaniu terroru i zasady odpowiedzialności zbiorowej. Okrucieństwo cechowało zwłaszcza gubernatora Litwy M.N. Murawjewa. Powszechne były publiczne egzekucje, kontrybucje, konfiskaty majątków i masowe zsyłki na Sybir. Zginęło ok. 30 tys. ofiar a 38 tys. zesłano na Sybir.
Dyktatorem powstania był m.in. gen. Romuald Traugutt stracony w sierpniu 1864r. na stokach Cytadeli w Warszawie.
Chorągwią bojową Powstańców Styczniowych była chorągiew kościelna z 1861r z kościoła w Surażu na Ziemi Witebskiej, która brała udział w walkach powtańczych, trafiona kulami rosyjskimi.
W 1923r. żyjący jeszcze Powstańcy Styczniowi przekazali tę chorągiew kadetom KK1 we Lwowie. Odbyło się to 3-go maja na Placu Mariackim. Od tego momentu stała się ona sztandarem KK1 a stosunki Kadetów II RP z Powstańcami Styczniowymi stały się bardzo bliskie.
We wrześniu 1939r już po zajęciu Lwowa przez Sowietów, sztandar KK1 został uratowany przed przejęciem przez wojska sowieckie i NKWD przez st.sierż. Antoniego Hassa instruktora w Korpusie i przechowany w czasie okupacji przez jego rodzinę.
Po wojnie został przekazany anonimowo do Muzeum Narodowego w Krakowie. W kilka lat później staraniem kadetów i Związku Kadetów II RP zostały wykonane 3 repliki: jedna znajduje się w Muzeum w Krakowie, druga w Muzeum Czynu Powstańczego w Leśnicy Opolskiej, trzecia jest sztandarem Związku Kadetów II RP w Warszawie.

Oto wiersz Ludomira Benedyktowicza, weterana Powstania Styczniowego napisanego na tę okazję 3 maja 1923r.:


Orlęta polskie, wnukowie Wy nasi
Najdrożsi sercom naszym i pamięci
Jaśni młodością, co Wam lica krasi
Zbrojni w moc ducha, co krzepi i świeci.

Oto my dzisiaj u schyłku żywota
Stajem przed Wami z tym sztandarem w dłoni,
W promienną przyszłość otworzyć Wam wrota    
Wam, nowym w Polsce towarzyszom broni

Z radością w sercu niewypowiedzianą
Patrzym na Wasze żołnierskie oblicza
Bije z nich na nas nowych dziejów Rano
I święty płomień rycerskiego Znicza.

Jakaż otucha przepełnia nam dusze
Gdy widząc Waszą rotę zestrojoną,
Wierzym, że w każdej wrogiej zawierusze
Będziecie Polsce tarczą i obroną.

Weźcie ten sztandar, a z nim serca nasze.
Wszystko co czujem i cośmy przeżyli,
Jako spełnioną minionych walk czaszę,
W tej wielkiej ŚWIĘTA MAJOWEGO chwili!

A gdy Ku Niebu wznosim dziś wzrok łzawy
Nim z ziemi szlakiem odlecim żurawim,
Życzym Wam szczęścia, wolności i sławy
I na tę drogę szczerze błogosławim.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.