Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

23.7.2019

Rejestr odwiedzin:
63154
gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Konferencja 90-lecie powstania Międzywojennych Korpusów Kadetów


wprowadził na stronę Marian Pawluk (20.05.2008)

    W dniu 27 maja 2008r. odbędzie się w/w Konferencja w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

PROGRAM KONFERENCJI: Rozpoczęcie g. 11:00

1. prof. dr Andrzej Kunert – Miejsce i rola w Polskich Siłach Zbrojnych wychowanków międzywojennych KK oraz ich kadry przed wojną, podczas II wojny światowej i po niej.

2. prof. dr hab. O. Eustachy Rakoczy – Jasnogórska Bogurodzica w herbie Rzeczypospolitej.

3. płk dypl. Władysław Zdanowski – Wzajemne związki i oddziaływania miasta i siedziby KK na przykładzie Chełmna (KK Księstwa Warszawskiego 1807-1815 i KK 2RP 1926-1936).

4. mgr Bożena Rawluk-Raus – Publiczne muzea i zbiory jako zasoby wiedzy o przeszłości, służące społecznemu wychowaniu na przykładzie Izby Kadeckiej Muzeum Ziemi Rawickiej.

5. mgr Renata Jabłkowska-Marek – Kadeci II RP w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej.

Wnioski i dyskusja g. 13:00

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.