Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

15.7.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Zmarł Zbyszek Kajetanowicz (17)


wprowadził na stronę Marian Pawluk (10.03.2004)

    Zmarł Zbyszek Kajetanowicz.

W dniu 4 marca 2004r. zmarł nasz kolega kdt 4k/39r. elew Korpusu Kadetów Nr 2 w Rawiczu. Ur. 4.9.1921r. w Żywcu , syn płk. WP zamordowanego w Katyniu. Zbyszek w czasie wojny był wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, skąd powrócił do kraju w listopadzie 1945r. Studia podjął na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Wrocławskiego na technologii rybołówstwa. Początkowo pracował w Zakładach Rybnych we Wrocławiu a później w Szczecinie od 1962r jako organizator Wydz. Rybackiego. W roku 1965 zamustrował na jeden ze statków dalekomorskiej floty rybackiej PPD „Gryf” w Szczecinie. Pracował na morzach do przejścia na emeryturę w 1980r. Kilka lat temu przeniósł się do Warszawy i nawiązał bliższe kontakty z kolegami i Związkiem Kadetów II RP. Dopóki starczało mu sił brał żywy udział w życiu naszego Związku, pisząc swoje wspomnienia i artykuły do naszego Biuletynu. Pogarszający się stan zdrowia uniemożliwiał mu dalszą aktywną działalność. Pożegnaliśmy Go 9 marca na cm. przy ul. Menhoffera na Pradze w Warszawie. Cześć jego pamięci! 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.