Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

13.6.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


1 sierpnia 2009r - 65 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.


wprowadził na stronę Marian Pawluk (01.08.2009)

    O godz. 17:00 1944r. wybuchło tragiczne Powstanie Warszawskie. Warszawiacy i przebywający na terenie Warszawy oddziały AK chwycili za broń, by oswobodzić Stolicę Polski od Niemców a równocześnie powitać zbliżające się od wschodu wojska Radzieckie i wspierające je oddziały polskie zorganizowane na Wschodzie.
Okazało się jednak, że Armia Radziecka nie wsparła Powstańców a nieliczne jednostki polskie w ramach tej Armii, po próbach wsparcia Powstańców Warszawskich musiały wycofać się na prawy brzeg Wisły do swoich jednostek radzieckich.
W tej sytuacji Powstańcy zostali skazani na samotną walkę, która trwała dwa miesiące.
W walkach wzięło udział ok. 170 kadetów, z których poległo prawie 40. Byli to kadeci, którym wojna przerwała naukę, oraz oficerowie WP, którzy po ukończeniu nauki w Korpusach Kadetów służyli w Wojsku Polskim, mając często wysokie stopnie oficerskie. Wśród nich można wymienić Szefa Sztabu Okręgu Warszawskiego ppłk. dypl. Stanisława Webera "Chirurga", ppłk sap.inż. Wacława Janaszka w Powstaniu szefa sztabu. Ciężko ranny został zamordowany przez Niemców w szpitalu powstańczym na Powiślu.
Dziś chylimy czoła przed ich bohaterstwem.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.