Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

17.9.2019

Rejestr odwiedzin:
63481
gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


20.1.2010r. Powołanie Szkół Kadeckich wzorem Korpusów Kadeckich II RP.


wprowadził na stronę Marian Pawluk (29.01.2010)

    20 stycznia 2010r. została zorganizowana w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie konferencja, poświęcona powołaniu do życia szkoły średniej na wzór przedwojennych Korpusów Kadetów II RP.
Organizatorami tej konferencji jest Fundacja Św. Marcina „PATRIA ET MISERICORDIA” pod przewodnictwem ks.płk Marka Wesołowskiego, Centralna Biblioteka Wojskowa, oraz Komenda Bractwa Świętokrzyskiego w Mąchocicach Scholasterii.
Celem konferencji była:
- Prezentacja tradycji wojskowych, patriotycznych i religijnych wyniesionych z przedwojennych Korpusów Kadetów II RP.
- Analiza możliwości formowania i wychowania młodego człowieka przez szkołę wojskową.
- Przedstawienie znaczenia kształcenia zawodowego młodzieży w procesie profesjonalizacji WP.
- Promocja Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów w Kunowie (Świętokrzyskie).
Bożonarodzeniowa kolęda i jej moc w niesieniu promyka pokoju między ludźmi na całym świecie.
- Integracja młodzieży z regionu Świetokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób:
Młodzież gimnazjalna z 3 Skwadronów Bractwa Świętokrzyskiego, wyłoniona w wyniku eliminacji konkursu „Kolędujmy Panu”;
Jego Ekscelencja Biskup Polowy Generał Dywizji dr hab. Tadeusz Płoski;
Przedstawiciele naszego Parlamentu reprezentujący Woj. Świetokrzyskie;
Minister Obrony Narodowej Bohdan Klich;
Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba;
Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł;
Marszałek Świętokrzyski Adam Jarubas;
Wicemarszałek Świętokrzyski Marek Gos;
Wicemarszałek Świętokrzyski Zdzisław Wrzałka;
Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk;
Starosta Powiatu Ostrowieckiego Waldemar Paluch;
Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego Romuald Mrugała; Burmistrz Miasta i Gminy Kunów Ireneusz Ożdżyński;
Szef Biura Ochrony Rządu gen.bryg. Marian Janicki;
Dyrektor Domu Żołnierza Polskiego Radomir Korsak;
Kadra generalska i oficerska – członkowie Warszawskiego Klubu Przyjacół Ziemi Kieleckiej w Warszawie, oraz kadeci Tadeusz Biernat, Jan Chojna, Jerzy Krukowski, Marian Pawluk, Zbigniew Piórowicz, Kazimierz Wojtkiewicz i żony śp. Kadetów II RP Jadwiga Mikołajczak i Hanna Sosin.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.