Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

15.7.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Związek Kadetów II RP został rozwiązany w listopadzie 2008r.


wprowadził na stronę Marian Pawluk (14.04.2010)

    Rozwiązanie naszego Związku nastąpilo w 2008r. w wyniku naturalnego zmniejszania się składu osobowego kadetów II RP.
Sztandar naszego Związku został przekazany do Muzeum Wojska Polskiego.
W niektórych byłych naszych Oddziałach n.p. w Krakowie prowadzona jest jeszcze działalność niejako z "rozpędu".
W sporadycznych przypadkach sprawy "Kadeckie" są załatwiane przez udzielających się jeszcze kolegów.
Do takich należy kol. Zenon Malik w Krakowie.
Szerszą działalność poświęconą sprawom kadeckim prowadzi ks.płk. Marek Wesołowski, który inspiruje powołanie nowych uczelni w tym roku - Liceów Akademickich Korpusów Kadetów. Mają one kontynuować tradycje i naukę przedwojennych Korpusów Kadetów. W tym roku Mają być powołane dwie takie uczelnie: w Kunowie i Lipinie. Działalność ich jest uzgodniona z władzami szkolnymi i wojskowymi.
Nawiązać kontakt można przez internet: Lakk.edu.pl Stronę kadecką prowadzi jeszcze Marian Pawluk: kadeci2rp

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.