Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

17.9.2019

Rejestr odwiedzin:
63481
gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Korekty i uzupełnienia kadecich not biograficznych.


wprowadził na stronę Marian Pawluk (08.05.2010)

    Księga Pamięci Kadetów II RP i Aneks do niej.

Po kilku latach od wydania Księgi Pamięci Kadetów II RP i Aneksu do niej, zostały ujawnione pojedyńcze, ale poważne błędy w tekście dwu not biograficznych.
Mianowicie nie uwzględniono niestety korekty w odpowiednim czasie w Księdze Pamięci K II RP i uzupełnienia w Aneksie noty biograficznej kdt. Zbigniewa Pierścianowskiego, oraz Rafała Rządkowskiego, mimo przekazania korekt we właściwym momencie do redakcji przy opracowaniu Aneksu KP.
W obecnej sytuacji 4 lata po ukazaniu się Aneksu do Księgi Pamięci Kadetów IIRP zamieszczamy na internetowej Stronie Kadetów 2 RP aktualne dane z nadzieją, że zostaną życzliwie po niewczasie przyjęte:

Uzupełnienie wpisu na str. 294 dotyczącego:

PIERŚCIANOWSKI Zbigniew Korpus Kadetów Nr1 6k/39

Major (Special Forces) ur. 21.3.1921 Kraków. Po Kampanii Wrześniowej 20.11.1939 przedostaje się na Węgry i ucieka z obozu internowanych w Losone i przez Jugosławię i Włochy przedostaje się do Francjii. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych przydzielony do I Dywizji Grenadierów 3 p. 5 komp. i bierze udział w Kampanii Francuskiej i w bitwie pod Lagarde. Dostał się do niewoli niemieckiej i 26.3.1941 ucieka ze Stalag VD do Szwajcarii i Francji. W konspiracji POWN jest przewodnikiem granicznym Francja-Szwajcaria. W 1942 ucieka przez Pireneje do Hiszpanii i więziony jest w obozie koncentracyjnym Miranda de Ebro. Po wyzwoleniu w 1943 przez Portugalię i Gibraltar przedostaje się do Anglii. Wstępuje do specjalnego oddziału spadochronowego – Samodzielna Kompania Grenadierów i jest ostatnim Dowódcą tego oddziału w 1945. Wysłany do Norwegii jako Starszy Oficer Łącznikowy w obozach rodzin wojskowych do 1962 (Civil Service). Od 1962 do 1984, Civil Defence Officer hrabstwa Gloucestershire i Szef Departamentu. W 1989 emigruje do Kanady, Społecznik, działa w różnych organizacjach polonijnych w Anglii i Kanadzie. Wiceprezes Związku Kadetów 1918-1939 w Kanadzie.

Uzupełnienie wpisu na str. 325 dotyczącego:

RZĄDKOWSKI RAFAŁ Korpus Kadetów Nr1 6/39 (6ta a nie 5ta komp.)

Plut. pchor. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych we Francji 1939-40, przydzielony został do 1 Dywizji Grenadierów i brał udział w Kampanii Francuskiej w Lotaryngii. W czasie akcjii, nie chcąc dostać się do niewoli, rozerwał się na granacie.

.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.