Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

17.7.2019

Rejestr odwiedzin:
63118
gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Henryk Wawrzyniak dzięki młodzieży pojawił się w Internecie (19)


wprowadził na stronę Marian Pawluk (13.03.2004)

    Nasz kolega Henio Wawrzyniak, kdt 4kompanii w Korpusie Kadetów Nr 2 w Rawiczu, poja-wia się na naszej stronie, ponieważ swoją działalnością wśród młodzieży, propaguje od lat wiedzę o naszych uczelniach, przedwojennych korpusach kadetów w Polsce i zasługach ka-detów dla Polski. Trudno nie wspomnieć o nim i nie wymienić choćby w skrócie to, czego dokonał.
Wielkopolska jest jego terenem działania. Idąc śladami działalności naszego Związ-ku stara się kultywować tradycje kadeckie i zachować je od zapomnienia. Poprzez kontakty z młodzieżą tego regionu, które obejmują zarówno szkoły średnie jak i szkoły podstawowe (starsze roczniki), przekazuje wiedzę młodzieży w wieku 10-18 lat. Ten zakres lat obejmował młodzież kadecką, zbliżającą się do matury, pracy i służby dla państwa.
Nawiązuje kontakty głównie ze szkołami, które mają pewne tradycje historyczne, bądź też przyjęły imiona patriotów i bohaterów narodowych.
Szkołom, które typują przedstawiciela lub mają klasy "wojskowe", zazwyczaj o specjalności historycznej, przekazuje film .p.t. "Ka-deci" opracowany przez "Czołówkę" WP. Przedstawia on "Historię szkół rycerskich i kadec-kich w Polsce" od początku istnienia (1765r.), do przedwojennych Korpusów Kadetów w Polsce (do 1939r.), łącznie z Junacką Szkołą Kadetów w Palestynie z czasu II Wojny Świa-towej (1942-47r.). Młodzież ogląda ten film przed prelekcją kol. Wawrzyniaka, który rozwija temat o własne wspomnienia z Korpusu i znane mu dzieje wojenne i pokojowe kadetów. Wszystko to na tle historii ostatnich kilkuset lat naszego kraju i państwa. W ciągu ostatnich lat odwiedził już szkoły w Gołańczy, Rawiczu, Obornikach, Jarocinie, Kiszewie, Wrześni i Poznaniu. Dalsze spotkania są w planie.
Biblioteki szkolne otrzymują lite-raturę związaną z KK m.in. "Życiorysy Kadeckie", Biuletyny, zdjęcia i td. Bardzo miłe są podziękowania młodzieży za pobyt wśród nich i przekazanie "żywej" historii.
Kolega Henio apeluje do innych kolegów kadetów by w tej akcji brało udział więcej kadetów, by pogłębiać przekazywaną historię na żywo "póki my, byli kadeci jeszcze żyjemy".

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.