Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

15.7.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Dni Zaduszne , pamięć, wspomnienia... ( 2 )


wprowadził na stronę Marian Pawluk (31.10.2003)

    Dni Zaduszne , pamięć, wspomnienia...
Najbliższe dni, początek listopada to uroczystość Wszystkich Świętych i Dni Zaduszne. Tradycyjnie odwiedzamy groby naszych najbliższych i wspominamy tych co już od nas odeszli.

Kadeckie Zaduszki to pamięć o kolegach, którzy od nas odeszli ale pozostali w naszej pamięci. Poczynając od tych, którzy walczyli i polegli w wojnie 1920r, w III Powstaniu Śląskim, w czasie służby w okresie międzywojennym. To pamięć o tych, którzy od pierwszego dnia II Wojny Światowej, przez całą hitlerowską i sowiecką okupację walczyli o naszą wolność i niepodległość w kraju i na wszystkich frontach na całym globie.

Wymieńmy tu kolejno przykładowo latami po kilka nazwisk tych kadetów, którzy złożyli swe życie w ofierze:

W wojnie 1920r:

Jan Bogusiński, Stefan Kuszel, Gwido Majewski, Roman Moroziewicz,

Zbigniew Szlagowski.


W III Powstaniu Śląskim: Karol Chodkiewicz, Zygmunt Kuczyński, Zbigniew Zaszczyński.


Pełniąc obowiązki służbowe zginęli w okresie międzywojennym:

Antoni Chełmiński (pil. 10.9.33), Adolf Gicala (pil. 12.10.34), Wincenty Iwankiewicz (pil.obs. 21.4.39), Staniaław Jarociński (pil.obs. 5.6.39), Kózef Korsak (pil.obs. 27.3.36), Józef Leszczyński (pil.obs. 27.6.34), Piotr Łętowski (pil. 29.11.37), Eugeniusz Makowski (pil. 16.7.38), Witold Popławski (10.12.37), AndrzejPoraj-Kodrębski (pil.obs. 17.8.37), Bolesław Tkaczyk (pil.17.7.39), Truszkowski Olech (pil.17.7.39), Jan Wróbel (pil.31.1.38), Bohdan Wybodowski (pil.obs.31.1.38), Józef Zacharewicz (pil.15.12.34).


W czasie II Wojny Światowej:

Medwecki Mieczysław kpt.pil. pierwszy pilot koalicji a.hitlerowskiej poległy 1.9.39r.; Jeziorowski Tadeusz por.obs. poległ w walce nad Widzewem 4.9.39r.;

Bardziński Janusz ppor.kaw. poległ w bitwie n/Bzurą 10.9.39r.;

Banaszkiewicz Władysław ppor.piech. poległ n/Bzurą 18.9.39r.;

Bukowski Zbigniew rtm.dypl. c.ranny w Puszczy Kampinowskiej zm. 28.9.39

Błoński Zbigniew ppor.pil. w niewoli sowieckiej, zamord. w 1940r. w Charkowie;

Chamski Antoni ofic.inf. ranny wzięty do niew. sow., zamord. W 1940r. w Katyniu;

Cwalina Feliks por.br.panc. w niew. sow. zamord. 1940 w Charkowie;

Grudziński Jan kmdr ppor. zginął z ORP“Orzeł” w maju 1940r;

Drożeński Marian por.kaw. poległ 17.6.40 we Francji;

Cebrzyński Arseniusz kpt.pil. zginął nad Anglią 11.9.40r.;

Gauze Czesław por.pil. zginął 15.11.40r. nad Cantenbury;

Gisman Adam por.pil.obs. zginął 20.10.41r. nad Helgolandem;

Goldhaar Wojciech pchor. zginął w 1941r. z rąk Gestapo;

Hoehne Zygmunt por.pil. zginął 12.8.41r. w Horn Cray;

Szosland Jerzy ppor. poległ 8.9.41r. pod Tobrukiem;

Golczewski Aleksander kpt.nawig. zginął 26.2.42r. nad Danią;

Jabłonka Franciszek kpt.art. zginął w Oświęcimiu w 1942r;

Marian Pisarek mjr.pil. poległ 29.4.42r. we Francji;

Krasicki Michał kdt zamordowany 15.3.43r. przez bandy UPA w Mielnowie;

Jarmicki Mieczysław ppor. rozstrzelany 17.9.43r. w Warszawie;

Jurkowski Jan por. poległ 14.5.44r. w bitwie o Monte Cassino;

Jankowski Bohdan strz. Poległ 22.8.44r. w Powstaniu Warszawskim;

Jaworski Mieczysław por.art. poległ 18.8.44r. pod Mondolfo we Włoszech;

Kalenkiewicz Maciej ppłk dypl.sap. poległ 21.8.44r. w walce z NKWD;

Janaszek Wacław ppłk sap.ciężko ranny zamord. w szpitalu 27.9.44r. powstańczym;

Kempa Konstanty por.piech. stracony po ciężkim śledztwie 6.1.45r. w Oświęcimiu;

Michalski Tadeusz kdt zginął w 1945r w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen;

Nawrat Jan mjr sap. stracony 12.4.45r. na Zamku Lubelskim;

Nowicki Edward por.piech. rozstrzelany 11.2.45r. w Warszawie;

Sawicki Januszkpr.pchor. zmarł w obozie jenieckim 8.3.45r. Falingbostel;


Po II Wojnie Światowej:

Pierścianowski Jerzy sierż.pchor. zginął z rąk UB 13.8.46r. w Krakowie;

Ciepliński Łukasz płk piech. zamord. 1.3.51r. w więzieniu mokotowskim w W-wie;

Sokołowski Zygmunt ppłk zamord. 29.8.53r. " " " " " ;

Zerbst Benno ppłk dypl.art. " 21.8.53r. " " " " " ;

Lewszecki Jerzy por.art. " 2.8.55r. " " " " " ;


Zestawienie powyższe zostało opracowane przykładowo na podstawie “Księgi pamięci kadetów II RP”, w której zostało ujętych 735 kadetów poległych dla Ojczyzny.


Opracował Marian Pawluk

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.