Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

17.7.2019

Rejestr odwiedzin:
63118
gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


85-lecie odzyskania niepodległości Polski ( 3 )


wprowadził na stronę Marian Pawluk (11.11.2003)

    85 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.

Dzień 11 listopada w międzywojennym dwudziestoleciu był największym świętem niepodległej Ojczyzny po przeszło wiekowych rozbiorach i utracie niepodległości. Cały kraj obchodził je uroczyście wspominając nasze zrywy niepodległościowe i czcząc pamięć tych, którzy polegli w walkach z zaborcami i ciesząc się znowu odzyskaną wolnością.
W Korpusach Kadetów dzień ten obchodzony był niezwykle uroczyście. Kadeci brali udział w odprawianych mszach w intencji Ojczyzny, w uroczystych defiladach z bronią i w galowych mundurach. Często uroczystości te odbywały się z udziałem oddziałów wojskowych stacjonujących w miejscowościach, w których mieściły się Korpusy Kadetów.
Korpus Lwowski od 1923r występował ze sztandarem przekazanym przez Powstańców Styczniowych.
Przemarsze odbywały się z własnymi orkiestrami przy gorącym aplauzie miejscowej ludności.
Święto to było również największym przeżyciem dla najmłodszych kompanii kadeckich. W tym dniu bowiem składane było uroczyste ślubowanie kadeckie a „nowoupieczeni” kadeci wkładali po raz pierwszy czapkę ze słońcem kadeckim i wdziewali mundur galowy kadeta. Dotychczas nosili tylko furażerki i zielony ubiór ucznia bez żadnych odznak i dystynkcji. Marzenia 12 i 13 - latków ziszczały się po przeszło 2 miesiącach ciężkiej próby - byli kadetami.
W aulach odbywały się podniosłe akademie i występy artystyczne poświęcone rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Dla uświetnienia obchodów organizowane były liczne imprezy sportowe z udziałem zaprzyjaźnionych szkół średnich i klubów sportowych.
Na ślubowanie przyjeżdżali licznie rodzice najmłodszych kadetów, zapoznając się przy okazji z warunkami bytowymi ich synów. To co zobaczyli a były to spartańskie ale zdrowe warunki stworzone przez Komendy Korpusów dla rozwoju intelektualnego i fizycznego młodzieży kadeckiej, było z reguły akceptowane.
W pamięci kadetów od dnia ślubowania, pozostawały słowa powtarzane od śmierci Marszałka Piłsudskiego codziennie na apelu:

Marszałek Piłsudski umarł ciałem ale duchem żyje w sercach naszych i żyć będzie wiecznie .
Pamiętajmy i czyńmy wszystko aby zgodnie z jego nakazem utrwalać wielkość i chwałę
Polski.

Po latach my kadeci II Rzeczypospolitej w dniu Święta Niepodległości patrząc na naszą kadecką historię możemy powiedzieć, że byliśmy wierni tym słowom.

Odzyskaliśmy ponownie niepodległość, wstępujemy do Zjednoczonej Europy i trzeba nam mądrych i rozważnych polityków, by znaleźć w niej odpowiednie dla nas miejsce.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.