Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

15.7.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Pogrzeb gen. Antoniego Chruściela ps."Monter" (34)


wprowadził na stronę Marian Pawluk (30.07.2004)

    30 lipca 2004r. odbył się pogrzeb prochów gen. A.Chruściela z honorami wojskowymi na Cm. Powązkowskim w Panteonie Żołnierzy Polski Walczącej.
Gen. Chruściel w latach 1923-1927 był oficerem wychowawczym i d-cą kompanii w Korpusie Kadetów Nr 1 we Lwowie. W czasie wojny był komendantem Okręgu Warszawskiego AK a w czasie Powstania Warszawskiego dowódcą całości walczących sił powstańczych.
Po upadku Powstania przebywał w niewoli niemieckiej. Po wyzwoleniu przez Armię Amerykańską i kapitulacji Niemiec był II zastępcą Szefa Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych w Londynie.
W 1946r. rząd PRL pozbawił go obywatelstwa polskiego i nie mógł powrócić do Kraju. Od 1946r. przebywał w Waszyngtonie, gdzie pracował i zmarł w 1960r. a pozbawiony przez PRL obywatelstwa polskiego nie mógł być pochowany na ojczystej ziemi.
W 1971r. Rada Państwa PRL uchyliła decyzję z 1946r. tak, że obecnie Jego prochy i żony mogły spocząć na Powązkach w wolnej Ojczyźnie.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.