Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

24.7.2019

Rejestr odwiedzin:
63154
gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


1 września 1939r. .... (42)


wprowadził na stronę Marian Pawluk (02.09.2004)

    …rozpoczęła się wojna, w której wziął udział prawie każdy kadet II RP. Ci starsi wiekiem, którzy byli już oficerami WP uczestniczyli w bezpośrednich zmaganiach z przeważającą niemiecką nawałnicą a później z sowieckimi sprzymierzeńcami Hitlera, którzy zadali Polsce cios w plecy.
Młodsi koledzy starali się walczyć jako ochotnicy w jednostkach WP lub dążyli do Lwowa zgodnie z rozkazem wyjazdu i tam wzięli udział w obronie miasta przed niemieckim najeźdźcą. Ci, którzy dotarli do Lwowa brali udział w walkach 12 i 13 września w dorywczo zorganizowanej kompanii kadeckiej pod dowództwem kpt. Gniota. Od 14 do 22 zostali przydzieleni do Ochotniczego Batalionu Obrony Lwowa w ramach t.zw. Pułku Obrony Narodowej płk. Grefnera i walczyli w rejonie Hołoska. Po wkroczeniu do Lwowa wojsk sowieckich, st.sierż. A.Haasowi z KK1 udało się uratować sztandar KK1, będący oddziedziczoną od Powstańców Styczniowych ich chorągwią bojową.
W kampanii wrześniowej poległo kilkuset kadetów a wielu osadzono w niemieckich obozach jenieckich. Nie mało, w tym również i młodszych kadetów zostało pojmanych przez wojska sowieckie i wywiezionych do obozów Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków, i innych łagrów oraz kopalni na dalekiej Północy. Oficerowie z reguły zostali wymordowani, natomiast młodsi kadeci w części przypadków uniknęli śmierci.
Ci którzy przetrwali łagry później wstąpili bądź do armii gen. W.Andersa, bądź zostali wcieleni do armii gen. Z.Berlinga. Wyprowadzeni z ZSRR z Armią gen.Andersa na Bliski Wschód brali udział w dalszej nauce w Junackiej Szkole Kadetów, bądź w wojennych podchorążówkach. Walczyli następnie w Afryce i we Włoszech w ramach II Armii gen. Andersa. Znaczna ich część walczyła w Apeninach m. in. o Monte Cassino.
Kadeci służący w armii gen. Berlinga walczyli z armią niemiecką od Lenino po Berlin i Łabę .
Wielu starszych kolegów oficerów WP przedostała się po kampanii wrześniowej różnymi drogami na Zachód, gdzie brali udział w walkach na wszystkich frontach i oddziałach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Dotyczy to zarówno Marynarki Wojennej, lotnictwa i brygad pancernych. W szczególności zasłużyli się tu kadeci piloci i pancerniacy. Na Zachód przedostali się również młodsi koledzy kadeci, którzy często nie mając przepisowych 18 lat brali udział w walkach. Nie mała była grupa wychowanków KK, którzy jako „cichociemni” zostali zrzuceni do Kraju.
Osobną kartą chwały kadeckiej służby dla Polski, jest działalność partyzancka na terenie Kraju. Nie było prawie kadeta nawet najmłodszego, który by nie był członkiem AK. W większości przypadków byli oficerami, aż do dowódców dużych jednostek Armii Podziemnej. Brali udział w bezpośrednich akcjach bojowych, w wywiadzie, sabotażu i w szkoleniu. Kulom się nie kłaniali.
Wg. Księgi Pamięci Kadetów II Rzeczypospolitej Polskiej można podać następujące liczby dotyczące udziału kadetów. Wartości te wciąż jeszcze rosną w miarę uzyskiwanych dodatkowych danych:
Kadetów w XX-leciu międzywojennym 4168
Not biograficznych 2747
poległych w służbie i walkach o niepodległość 735
w tym na Wschodzie 163
uczestniczących w Powstaniu Warszawskim 196
w tym poległych 47
kadetów „cichociemnych” 37
ilości przyznanych Orderów Wojennych Virtuti Militari 297
'' Krzyży Walecznych 509

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.