Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

15.7.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Krótka refleksja o kadetach w 7 częściach (43)


wprowadził na stronę Marian Pawluk (05.09.2004)

    Janina Borowska CZĘŚĆ 6

Źródła sukcesów.

O ile inż. Czesław Jaszczak, urodzony w przemysłowym Płocku, koncentrował się osobiście na technicznym projektowaniu nowych wyrobów w branży metalowej, o tyle Jan Krajewski , urodzony w handlowym Lwowie skupiał się na najbardziej efektywnych przedsięwzięciach inwestycyjno-ekonomicznych i politycznych. Był typem człowieka łączącego „na sobie i w sobie” najistotniejsze cechy dobrego organizatora, przywódcy i dyrektora oraz politycznego gracza. Był nowoczesnym realistą, „Młodopolakiem” wykształconym przez dobrze przyswojony program lwowskiego Korpusu Kadetów Nr 1 marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przez specyficzny społeczny i etniczno-kulturowy koloryt Lwowa. Był przygotowany do sukcesu w każdej roli i w każdym miejscu – zarówno skutecznego pilota, ścisłego analityka, negocjatora i dyskutanta, jak też przodującego menedżera i fascynującego „szarmanta”.
Gdy czytałam liczne amerykańskie, angielskie i polskie pośmiertne biogramy (tzw. obituaries), znalazłam ścieżkę, po której mogę dojść do źródeł nieprzeciętnej kariery tych wojennych emigrantów. Przybyli oni przecież na Zachód bez żadnych środków. Ich „kapitałem zakładowym” była poza dobrą prezencją i żołnierską postawą przede wszystkim matura w kadeckim korpusie.
Sposób argumentowania kadeta Krajewskiego tchnął szczerością i poczuciem odpowiedzialności za swoje słowa i działanie. Miał rację i był jej trafności pewien tak samo, jak w swej odpowiedzi, na przedmaturalne pytanie, „co wie o literackiej filozofii Adama Mickiewicza”. Odpowiedział ściśle i szczerze, że „w sprawie filozofii JESZCZE nie ma NIC KONKRETNEGO do powiedzenia”.
Tę właśnie ścisłość formułowania swoich myśli, ich realizm, zgodność z sytuacją i uwarunkowaniami, związek z realizowanym celem, zjednywały Krajewskiemu i naszym kadetom uznanie we wszystkich kręgach ich działania. Znali teorię analizy systemów, organizacji i podejmowania decyzji. Stąd np. Krajewski był niezawodnie przekonującym i zaufanym doradcą senatora Kalifornii Jerry Browna, kontrkandydata Ronalda Reagana na prezydenta USA. Był przekonującym dyrektorem Zjednoczenia Spółek Chromu i Międzynarodowej Korporacji Złota w Afryce. Zorganizował w Stanach Zjednoczonych kilka przedsiębiorstw, m.in. Spółkę Ubezpieczeń na Życie i Spółkę Handlową Sprzętu Komputerowego. Ostatnim założonym przez niego przedsiębiorstwem (wraz z żoną projektującą historyczne i sportowe medale) była utworzona w 1988r. Mennica Solidarności.
W towarzyskim domu Jana i Anastazji Krajewskich działali znani kadeci, m.in.: Bogusław Kalinka, wieloletni wiceprezes Związku Kadetów 1918-1939 w Londynie i Aleksander Sosnkowski, mieszkający w Fullerton k. Los Ageles. Poznałam ich jako ludzi skutecznego i użytecznego działania, do którego przygotował ich młodopolski program kształcenia kadetów opracowany przez generałów Jacynę i Latoura. Z życia towarzyskiego wykluczali oni gry w karty i nadużywanie alkoholu, uważane za jałowe, na które tak w Polsce jak i w Ameryce brak jest i szkoda czasu. Dzielili się refleksjami na tematy światowej geografii i polityki, gospodarcze i finansowe, artystyczne i literackie, aktualne i historyczne. W tym zakresie byli dobrymi ambasadorami kultury europejskiej i polskiej w środowiskach amerykańskich. Niewątpliwie pod wieloma względami mogli być pozytywnym przykładem dla polskiego życia towarzyskiego w ojczystym kraju, bo uczyli się języków obcych i byli otwarci na szeroki świat.
Jan Krajewski w moim przekonaniu i w oczach wielu przedstawicieli Polonii amerykańskiej mógł uchodzić za drugiego M. Beniowskiego, bohatera epopei Juliusza Slowackiego. c.d.n.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.