Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

15.7.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Zmarł pierwszy As wśród naszych pilotów na Zachodzie (51)


wprowadził na stronę Marian Pawluk (15.11.2004)

    12 listopada 2004r. zmarł w Warszawie gen.bryg. w st. spoczynku Stanisław Skalski. Przez okres wojny jako pilot myśliwski walczył w powietrzu. W 1939r. w obronie polskiego nieba zestrzelił 6 samolotów niemieckich. Po kampanii wrześniowej przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie po przeszkoleniu brał udział w bitwie o Wielką Brytanię, w której zestrzelił dalsze 4 samoloty. Sam został dwukrotnie zestrzelony, odnosząc poważne rany. Od marca 1941r. d-ca eskadr w polskich dywizjonach. W 1942r. dowodził Dywizjonem Myśliwskim „Wileńskim”. Brał też udział w 1943r. w kampanii afrykańskiej gdzie dowodził brytyjskim Dywizjonem Myśliwskim. Po powrocie do W.Brytanii był d-cą Polskich Skrzydeł Myśliwskich. Pod koniec 1944r. w USA kończył Wyższą Szkołę Wojenną. Od lutego 1945r. był sztabowym oficerem operacyjnym w 11 Grupie Myśliwskiej. Funkcję tę pełnił również w Dowództwie Brytyjskiego Lotnictwa Okupacyjnego w Niemczech do momentu rozwiązania Polskich Sił Powietrznych n/Zachodzie.
Jako pilot myśliwski zestrzelił 22 samoloty niemieckie, plasując się na czele asów - polskich pilotów myśliwskich. Ostatni niemiecki samolot zestrzelił w czerwcu 1944r.
W czerwcu 1947r. powrócił do kraju i rozpoczął służbę w lotnictwie. W 1948r został aresztowany na podstawie fałszywych oskarżeń. Skazany na karę śmierci, w więzieniu spędził prawie 8 lat. W 1956r. NSW uchylił wyrok, zwolnił i w pełni zrehabilitował mjr. S.Skalskiego. W 1957r. powrócił do lotnictwa. Pełnił wiele ważnych funkcji.
Odznaczony 2x VM, 4x KW i wysokimi odznaczeniami brytyjskimi i amerykańskimi.

Pochylając głowy i oddając cześć pierwszemu z naszych asów lotniczych, warto przypomnieć, kolejnych asów naszego lotnictwa, kadetów II RP:
Płk.pil.obs. Witold Urbanowicz KK2 rm 30, zestrzeleń 18 ;
Kpt.pil.* Eugeniusz Horbaczewski KK1 l.32-35, zestrzeleń 16½ ;
Ppłk.pil. Bolesław Gładych KK1 rm 37, zestrzeleń 14 ;
Ppłk pil Jan Zumbach KK1 lata 1932-37, zestrzeleń 12 i ½ ‘’ ;
Mjr pil.* Marian Pisarek KK2 rm 32, zestrzeleń 11 ;
Mjr pil.* Wacław Łapkowski KK2 rm 32, zestrzeleń 6 i 1/3 ;
Por.pil.* Franciszek Surma KK3 rm 36, zestrzeleń 5 ;


* poległ w walce; Oprac. na podst. „Asy polskiego lotnictwa” Józefa Zielińskiego.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.