Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

17.9.2019

Rejestr odwiedzin:
63481
gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


TABLICA KADECKA w MAUZOLEUM PAMIĘCI NARODU na Jasnej Górze (54)


wprowadził na stronę Marian Pawluk (18.12.2004)

    Kaplica Pamięci Narodu imienia O.Augustyna Kordeckiego znajduje się w siedemnasto-wiecznej dzwonnicy – usytuowanej pomiędzy Bazyliką a pomnikiem ojca Kordeckiego, bohaterskiego obrońcy Jasnej Góry – informuje publikacja Zakonu Paulinów w Częstochowie. Mauzoleum mieszczące narodowe relikwie i pamiątki – urny z prochami zmarłych oraz tablice pamięci narodowej zostało poświęcone 3 maja 1989r.
Znalazły w nim miejsce urny z ziemią zroszoną krwią walczących o Wolną Polskę powstańców 1831 i 1863 roku, żołnierzy pierwszej wojny światowej, wojny obronnej przeciw bolszewikom w 1920 roku oraz żołnierzy walczących na frontach II wojny światowej (Westerplatte, Monte Cassino, Tobruk, Narvik, Arnhem, Falaise, Kołobrzeg). Są też prochy powstańców warszawskich (1944r.), żołnierzy Armii Krajowej, pomordowanych w hitlerowskich obozach zagłady i więzieniach, oraz w stalinowskich łagrach.
Tragiczne dzieje powojennej Polski upamiętniają urny z ziemią zroszoną krwią robotników Poznania, Radomia, Gdańska i Śląska oraz księdza Jerzego Popiełuszki.
Tablica Kadecka – jak pisaliśmy w nr 19 Biuletynu – została odsłonięta i poświęcona 21 maja 2003r. a następnie umieszczona w omówionym wyżej Mauzoleum.

W/w treść opracował dla Biuletynu nr 21 mjr Leonard Gliński KK2 rm 1937 (KPK str. 160).

Tablica Kadecka na Jasnej Górze

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.