Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

17.9.2019

Rejestr odwiedzin:
63481
gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


60-ta rocznica wyzwolenia Warszawy (57)


wprowadził na stronę Marian Pawluk (17.01.2005)

    17 stycznia 2005 r. to 60-ta rocznica, to wkroczenie wojsk ZSRR i naszego Wojska Polskiego do pustej, zburzonej i zrujnowanej przez hitlerowców Warszawy - efekt prowadzonego praktycznie samotnie Powstania Warszawskiego. Heroiczny wysiłek AK i ludności walczącej ze znienawidzonym okrutnym okupantem zakończył się na początku października 1944r. po przeszło 2 miesiącach walk.
Zginęło w Powstaniu ok. 20.000 żołnierzy AK i ponad 200.000 ludności cywilnej.
Wszyscy mieszkańcy, którzy przeżyli zostali wysiedleni a samo miasto systematycznie przez kilka miesięcy poddane rujnowaniu i wyburzeniu. Wysiedlona ludność została skierowana przez Niemców do obozów i robót przymusowych na terenie Polski i Niemiec.
Z losami Warszawy było związanych wielu kadetów II RP, którzy walczyli i ginęli w czasie Powstania a po jego upadku dzielili los wysiedlonych.
Obecnie możemy podać więcej uściślone dane, dotyczące ich udziału w walkach powstańczych. Kadetów II RP poległych było 47, a biorących udział w walkach 196. Liczby te wciąż nie są ostateczne, gdyż stale napływają nowe dane w stosunku do ujętych w Księdze Pamięci Kadetów II RP. Wydana w 2001r. być może doczeka się wydani aneksu, w którym chcielibyśmy podać w miarę ostateczne dane wkładu kadetów II RP w walce o naszą wolność.
Tą drogą apelujemy o nadsyłanie uzupełnień i korekt, dotyczących kadetów II RP.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.