Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

17.9.2019

Rejestr odwiedzin:
63481
gość strony.




Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


142 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego (60)


wprowadził na stronę Marian Pawluk (22.01.2005)

    22 stycznia obchodzimy 142 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego -
ostatniego w zniewolonej rozbiorami Polsce. Powstanie skierowane głównie
przeciwko Rosji Carskiej zakończyło się tragiczną wywózką tysięcy Polaków z
rodzinami na Sybir, z którego przeważnie do umiłowanej Ojczyzny powracali
tylko niektórzy.

Kadeci II RP mają szczególny obowiązek obchodzić tę rocznicę, ponieważ
jesteśmy związani z Powstańcami Styczniowymi ich sztandarem. Utrzymywaliśmy
od początku przywrócenia Korpusów Kadetów w II Rzeczypospolitej bliskie
kontakty z sędziwymi Powstańcami, którzy w 1923r. przekazali swoją chorągiew
powstańczą z kościoła w Surażu na Ziemi Witebskiej kadetom z Korpusu Kadetów
Nr 1 we Lwowie. Chorągiew ta brała udział w walkach Powstańców, o czym
świadczą na niej ślady kul, stała się sztandarem KK1. Uratowana przez st.
sierż. Antoniego Hassa we wrześniu 1939r. przed przejęciem przez NKWD i
przechowana przez całą sowiecką i niemiecką okupację stała się po wojnie
sztandarem naszego Związku Kadetów II RP.

Postępowanie Powstańców Styczniowych było i jest dla nas wytyczną godnego
postępowania, gdy dni nasze i naszego Związku zbliżają się do końca

 


  









 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.