Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

24.7.2019

Rejestr odwiedzin:
63154
gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Opłatek kadecki 15.01.05r. (62)


wprowadził na stronę Marian Pawluk (08.02.2005)

    W tym roku spotkanie opłatkowe mieliśmy po uroczystości odsłonięcia kadeckiej tablicy w Katedrze Polowej WP. Tradycyjnie odbyło się ono w Domu Technika w Warszawie.
Było wyjątkowo liczne z udziałem kilku wysoko postawionych osobistości. Wymieńmy tu gen. Stanisława Nałęcz-Komornickiego kanclerza kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, gen. Michała Gutowskiego sekretarza kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari (naszego starszego Kolegi KK1 rm 1928), komendanta Garnizonu Chełmińskiego mjr. Kazimierza Wołowca, przewodniczącego b. Związku Kadetów 1918-1939 Kol. ppłk Zbigniewa Stefańskiego (KK1 rm 1936) w Londynie, przewodniczącego Związku Junackiej Szkoły Kadetów w Londynie Jerzego Kozłowskiego. Wśród obecnych był również Kol. ppłk Stefan Gawlik (KK3 rm 1936) przewodniczący Krajowego Związku Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie odznaczony razem z gen. M.Gutowskim Orderem Legii Honorowej w ub. roku przez prezydenta Francji.
Spotkanie odbyło się w miłej koleżeńskiej atmosferze w towarzystwie szeregu Pań, sympatyczek i sympatyków naszego Związku, złączonych często z nami węzłami rodzinnymi jak pani Jadwiga Mikołajczak, Hanna Wojtkiewicz, Janina Borowska, Joanna Sosin, Krystyna Karwat i innych, wspierających z zaangażowaniem nasze działania.
Uroczystość zagaił prezes honorowy n/Związku Kol. Zbigniew Mikołajczak a szereg osób zabierało głos w okolicznościowych przemówieniach.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.