Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

15.7.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


70 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego


wprowadził na stronę Marian Pawluk (19.04.2005)

    Zbliża się 70 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku przygotowuje uroczystość z okazji 70- lecia śmierci naszego Patrona. Spotkanie odbędzie się 15 maja 2005 roku, w Konsulacie Gene-ralnym w Nowym Jorku z udziałem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Przemówienie o Józefie Piłsudskim wygłosi Profesor Piotr Wandycz, jeden z najwybitniejszych historyków polskich doby obecnej. Recital pieśni legionowych i otwarcie wystawy p.t. "Komendant" Jozef Piłsudski (1867-1935) A LIFE FOR POLAND zakończy część formalną spotkania. Wystawa zdjęć i dokumentów ze zbiorów Instytutu na temat Józefa Piłsudskiego będzie wizytować ośrodki polonijne w Amryce Północnej. Dokładniejszy opis wystawy podamy w najbliższym czasie.
Obchód tej rocznicy podkreśli specjalne więzy Instytutu z osobą Józefa Piłsudskiego. Ponieważ oba Instytuty Józefa Piłsudskiego zagranicą są obecnie kierowane przez kadetów II RP, Mieczysława Stachiewicza w Londynie i Jacka Gałązkę w Nowym Jorku wierzymy, że kadeci na całym Świecie przyłączą się duchem i sercem do naszego obchodu.
Informacje na temat wystawy będą podane na stronie internetowej www.pilsudski.org po polsku i po angielsku.
Kadeci, którzy byli w Korpusach w latach 1936-1939 codziennie deklarowali na apelu nasze przywiązanie do Postaci Józefa Piłsudskiego:
„Marszałek Piłsudski umarł ciałem ale duchem żyje w sercach naszych.
Pamiętajmy, czyńmy wszystko aby zgodnie z Jego nakazem utrwalać wielkość i chwałę Polski”.
Nasze przywiązanie do Marszałka jest wciąż żywe i aktualne. A patriotów Jego kalibru bardzo nam dzisiaj potrzeba.
Prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego
w Nowym Jorku
Jacek Gałązka - Kadet II RP

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.