Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

15.7.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Święto kadetów II RP w 2005r.(76)


wprowadził na stronę Marian Pawluk (21.05.2005)

    W dniu 21 maja obchodzimy Święto kadeckie ustanowione przed wojną dla uczczenia pamięci Kadetów z KK1 i KK2, którzy pospieszyli z pomocą Powstańcom Śląskim w ich walce w III Powstaniu w 1921r.
Z Korpusu Kadetów Nr 1 ze Lwowa wzięło udział w walkach 51 kadetów a z Korpusu Kadetów Nr 2 z Modlina 69. W uniesieniu patriotycznym wbrew zakazom władz korpusów przedostali się do oddziałów powstańczych na Śląsku, by wspomóc je w walce o jego polskość.
Walki toczone od 3 maja prawie do końca czerwca 1921r. pociągnęły za sobą w przybliżeniu ok. 2000 poległych, 3000 rannych i 1000 chorych. Udział kadetów w tych walkach okupiony został liczbą 7 poległych. Podajemy głównie za Encyklopedią Powstań Śląskich wydaną przez Instytut Śląski (1982r.) w Opolu bliższe dane o nich:
Karol Chodkiewicz (1904-1921) kadet KK1, kapral – ostatni potomek z rodu hetmana Karola Chodkiewicza. Walczył jako zwiadowca w pułku pszczyńskim Franciszka Rataja. Poległ 21 maja 1921r. w bitwie pod Lichynią pod Górą Św. Anny. Odzn. pośmiertnie Orderem Virtuti Militari 5 kl. i Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi.
Henryk Czekaliński (1905-21) KK1 3 kompania, sierż., ur. w Łęczycach w rodzinie inteligenckiej. Walczył jako wywiadowca w baonie Karola Brandysa (Podgrupa „Linke”). Poległ 10.6.1921r. pod Zębowicami. Odznaczony pośmiertnie Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi.
Zbigniew Pszczółkowski (1903-21). KK1 3 kompania , sierż., ur. w Machmałce w rodzinie inteligenckiej. Przed wstąpieniem do KK1 mieszkał w Warszawie. Walczył jako wywiadowca w Podgrupie „Butrym”. Poległ 10.6.1921r. w czasie walk pod Zębowicami. Odzn. pośmiertnie Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi.
Zygmunt Toczyłowski (1904-21) KK1 3 kompania, kpr., ur. w Jędrzejowie w rodzinie inteligenckiej. Walczył jako wywiadowca w pułku pszczyńskim Franciszka Rataja. W czasie walk pod Lichynią pod Górą Św. Anny został ciężko ranny i dostał się do niewoli niemieckiej, w której zmarł 21.5.1921r. Odzn. pośmiertnie Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi.
Zygmunt Zakrzewski (1903-21) KK1 3 kompania, kpr., ur. w Warszawie. Walczył jako wywiadowca pułku pszczyńskim Franciszka Rataja. W czasie walk pod Lichynią pod Górą Św. Anny został ciężko ranny i dostał się do niewoli niemieckiej, w której zmarł 21.5.1921r. Odzn. pośmiertnie Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi.
Zbigniew Zaszczyński (1901-21) KK1 3 kompania , sierż. ur. w Warszawie. Walczył jako wywiadowca w baonie Karola Brandysa (Podgrupa „Linke”). Poległ 10.6.1921r. pod Zębowicami. Odznaczony pośmiertnie Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi.
Z grupy Korpusu Kadetów nr. 2 jeden kadet Zygmunt Kuczyński ur. w 1902r. w Siedlcach, wcześniej ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920r. został ciężko ranny w głowę pod Koźlem. Walczył jako żołnierz 3 baterii art. przydzielonej do 4 pp. Ranny znalazł się w szpitalu w Starej Kuźni. Został tam zamordowany przez Niemców, którzy po zajęciu szpitala zabili wszystkich rannych. Spoczywa w zbiorowej mogile na cmentarzu w Kotlarni (Śląsk). Był patronem 10 Śląskiego Pułku Artylerii Mieszanej w Kędzierzynie-Koźlu, rozwiązanego w1998r.
Mając na uwadze, że pierwsze ofiary życia dla Polski kadeci II RP złożyli w dniu 21 maja 1921r., dzień ten obchodzimy jako nasze święto.
Informujemy równocześnie, że Związek nasz od szeregu lat stara się o postawienie pomnika w rejonie Góry Św. Anny, gdyż 3 kadetów poległo w tym rejonie pod Lichynią.
Teren jest wykupiony, materiał podstawowy jest złożony, projekt opracowany ale uchwałą z dnia 29.12.1990r. Rada Miejska i Gminy w Gogolinie sprzeciwiły się budowie pomnika.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.