Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

15.7.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Wystawa "Komendant. A life for Poland" (77)


wprowadził na stronę Marian Pawluk (22.05.2005)

    Nawiązując do podanej wcześniej informacji o przygotowywanej przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku wystawie z okazji 70 lecia śmierci Marszałka, podajemy wię-cej o niej szczegółow:

Wystawa pt. "Komendant. A life for Poland" powstała na bazie dokumentów i fotografii przechowywanych w archiwum Instytutu Piłsudskiego w Ameryce.
Najwięcej dokumentów pochodzi z kolekcji Józefa Piłsudskiego i Adiutantury Generalnej Naczelnego Wodza.

Wystawa składa się obecnie z 10 plansz obejmujących okres 1867-1923 czyli od przyjścia na świat Józefa Piłsudskiego aż do momentu ukształtowania granic Polski niepodległej. Przewidywane jest rozszerzenie wystawy o kolejne plansze traktujące o latach od pobytu Marszałka w Sulejówku aż do śmierci 12 maja 1935 roku.

Wystawa za pomocą obrazow ukazuje najważniejsze etapy z życia Józefa Piłsudskiego na tle wydarzeń na ziemiach polskich. Przede wszystkim I wojna światowa i walka o granice Polski. Podkreślono ogromny wpływ jaki na Piłsudskiego miała tradycja romantyczna i Powstanie Styczniowe oraz Matka Marszałka.

Wystawa ukazuje kolejne zmiany i etapy w życiu Marszałka: zsyłkę na Syberię, działalność w Polskiej Partii Socjalistycznej, powstanie organizacji Strzelckiej , utworzenie Legionów Polskich. Kolejne plansze obrazują odradzanie się państwa polskiego z pokreśleniem wielce znaczącej Bitwy Warszawskiej, gdzie Marszałek pokazał swój cały kunszt i wiedzę wojskową.

Wystawa została przygotowana przez zespół:

Dr Iwona D. Korga – przygotowanie naukowe

Kazimierz Kardasiński- oprawa graficzna i wykonanie

Zespół: dr Barbara Berska, Jacek Gałązka, Krzysztof Langowski

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.