Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

15.7.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Zebranie comiesięczne Klubu Warszawskiego 5.12.2003r ( 8 )


wprowadził na stronę Marian Pawluk (09.12.2003)

    Zebranie comiesięczne Klubu Warszawskiego ZK II RP w dn. 5 grudnia 2003r.

Obecni: Prezes ZK II RP K.Wojtkiewicz, przewodniczący Klubu M.Lencznarowicz, sekretarz p. J.Borowska, kol. R.Zieliński, kol. M.Pawluk, kol. S.Wołkowicz , sympatyk
płk.A.Rogucki.
Przewodniczący Klubu na wstępie podkreślił, że tym razem szczęśliwie nie musimy pamięcią odprowadzać żadnego z kolegów, co ostatnio zdarzało się b. często i szeregi nasze kurczą się gwałtownie.
W programie omówiono sprawę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2004. W związku z czym przygotowano zaproszenia na organizowany przez Klub War-szawski składkowy Opłatek Świąteczny, który tym razem odbędzie się 9 stycznia 2004r jak zwykle w sali NOT. Zaproszenia rozsyłane będą pocztą do kolegów i sympatyków, którzy udzielają się w działalności naszego Klubu. Niezależnie od tego zaproszenie do udziału w Świątecznym Opłatku podane będzie na naszej Stronie Internetowej. Sprawę tę zasygnalizo-wał kol. M.Pawluk, podając najbliższe plany zawartości tej strony.
W toku zebrania toczyła się dyskusja na temat sytuacji w naszym Związku, malejącej ilości członków odchodzących prawie „czwórkami" na wieczną wartę. Część członków biorą-ca sporadycznie udział w naszych spotkaniach nie może się „połapać” w sytuacji.
W spotkaniu wziął udział kol. W.Augustowski, który powraca do nas po dłuższej nie-obecności.
Na zakończenie spotkania złożyliśmy sobie życzenia „Wesołych Świąt i pomyślnego Nowego Roku 2004” a wszystkim Kolegom naszego Związku składamy serdeczne życzenia za pośrednictwem Internetu. W Galerii pokazujemy kilka zdjęć z naszego spotkania.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.