Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

27.9.2023

Rejestr odwiedzin:

gość strony.




Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


1 września 1939r. - wybuch II Wojny Światowej (87)


wprowadził na stronę Marian Pawluk (01.09.2005)

    1 września 1939r....

…rozpoczęła się wojna, w której wziął udział prawie każdy kadet II RP. Ci starsi wiekiem, którzy byli już oficerami WP brali udział w bezpośrednich zmaganiach z przeważającą niemiecką nawałnicą a później otrzymując cios w plecy od sowieckich sprzymierzeńców Hitlera.
Młodsi koledzy starali się walczyć jako ochotnicy w jednostkach WP lub dążyli do Lwowa, gdzie mieli się stawić po urlopach i gdzie została zorganizowana obrona miasta przed niemieckim najeźdźcą. Kadeci brali w niej udział.
Wielu starszych kadetów, oficerów WP poległo chwalebnie w kampanii wrześniowej a wielu osadzono w niemieckich obozach jenieckich. Natomiast wielu w tym również i młodszych kadetów zostało pojmanych przez wojska sowieckie i wywiezionych do łagrów i obozów zagłady jak Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków, Katyń i innych. Oficerowie z reguły zostali wymordowani, natomiast młodsi kadeci w części przypadków uniknęli śmieci. Ci którzy przetrwali łagry zostali później zwerbowani bądź do LWP bądź do armii gen. Andersa. Wyprowadzeni z ZSRR na Bliski Wschód brali udział w dalszej nauce w Junackiej Szkole Kadetów, bądź w wojennych podchorążówkach. Brali udział następnie w walkach w Afryce i we Włoszech w ramach II Armii gen Andersa. Znaczna ich część brała udział w walkach w Apeninach m. in. o Monte Cassino.
Kadeci służący w LWP brali udział w walkach wspólnie z Armią Czerwoną, walczącą z armią niemiecką.
Znaczna część starszych kolegów oficerów WP przedostała się po kampanii wrześniowej różnymi drogami na Zachód, gdzie brali udział w walkach na różnych frontach i oddziałach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Dotyczy to zarówno Marynarki Wojennej, lotnictwa, brygad pancernych. W szczególności zasłużyli się tu kadeci piloci i kadeci w Brygadzie Pancernej gen. S.Maczka. Na Zachód przedostali się również młodsi koledzy kadeci, którzy często nie mając przepisowych 18 lat brali udział w walkach. Kadeci byli też wśród osławionych „cichociemnych”, wspierających działania partyzanckie AK.
Osobną kartą chwały kadeckiej służby dla Polski, była działalność partyzancka na rzecz Polski Niepodległej. Nie było prawie kadeta, który by nie był członkiem AK. Kadeci zajmowali najwyższe stanowiska w naszej Armii Podziemnej. Kadeci brali udział w bezpośrednich akcjach, w wywiadzie, sabotażu i w szkoleniu. Kulom się nie kłaniali.
Na podstawie Księgi Pamięci Kadetów II Rzeczypospolitej można podać następujące liczby dotyczące udziału kadetów II RP w walce o niepodległość naszej Ojczyzny. Wartości te wciąż jeszcze rosną w miarę uzyskiwanych dodatkowych danych:
Ilość kadetów w XX-leciu międzywojennym 4136
Ilość kadetów poległych w służbie i walkach o niepodległość Polski 735
Kadeci walczący w Powstaniu Warszawskim 196
Kadeci polegli w Powstaniu Warszawskim 47
Ilości przyznanych Orderów Wojennych Virtuti Militari 297
Ilość przyznanych Krzyży Walecznych 509
Ilość kadetów „cichociemnych" 37

Dziś poświęćmy chwilę zadumy kadetom II Rzeczypospolitej, którzy walczyli na wszystkich frontach II Wojny Światowej o wolność naszej Ojczyzny.

 


  









 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.