Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

15.7.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Zaduszki 2005r. (91)


wprowadził na stronę Marian Pawluk (03.11.2005)

   
Tegoroczne Dni Zaduszne rozłożone były na przeciąg pięciu dni. Pozwoliło to na odwiedziny grobów naszych bliskich w ciągu dłuższego okresu czasu. W dużych miastach wymaga to dotarcia do kilku cmentarzy. Dla nas starszych już wiekiem kadetów II RP wiąże się to ze sporym wysiłkiem i przemieszczaniem się do kilku dzielnic, gdzie znajdują się odwiedzane groby. Wymaga to dużego wysiłku, gdyż przejazd własnym środkiem lokomocji był praktycznie niemożliwy ze względu na tłok na jezdniach i ograniczenia w parkowaniu samochodów w pobliżu cmentarzy. Korzystanie z tramwajów i autobusów miejskich wymagało również dużo wysiłku by dostać się do nich i jazdy w olbrzymim tłoku, przypominającym lata tuż po wojnie.
Osobiście odwiedziłem 3 cmentarze w Warszawie, na których są pochowani koledzy z naszych Korpusów nie licząc dalszych kilku nekropolii, na których spoczywają członkowie mojej rodziny.
Koledzy kadeci II RP, których groby byłem w stanie odwiedzić to kpt.Jerzy Wodzyński KK1 rm 37 (KPK str.391), mjr.mgr praw Leonard Gliński KK2 rm 37 (KPK str.160), ppor.Jerzy Ślaski KK1 2k/39 (KPK str.364), płk.Stanisław Uzdowski KK3 rm 31 (KPK str.377), kpt.Mieczysław Konopiński KK3 rm 36 (KPK str. 213), kdt.Jerzy Nowak KK2 4k/39 (KPK str.276), kpt.mgr inż.Bogusław Kalinka KK1 rm 39 (KPK str.197), ppor.Zbigniew Bornstaedt KK2 4k/39 (KPK str. 115), oficer wychowawczy w KK3 i KK2 kpt.Antoni Kuźmiński (KPK str.83).
Z kilkoma z nich łączyły mnie bliskie stosunki, gdyż byliśmy kolegami z jednej kompanii i mieszkaliśmy na jednej sali przez 3 lata w KK2. Wszystkim poświęciłem chwilę zadumy i modlitwy. Natomiast wszystkim pozostałym kadetom II RP, którzy odeszli na „wieczną wartę” wrażam kadeckie „Cześć Ich Pamięci”.

Por. inż. Marian Pawluk
kdt KK2 4k/39 (KPK str.289)
współautor KPK II RP
Skrót (KPK str. XX) oznacza pozycję noty biogr. w Księdze Pamięci Kadetów II RP.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.