Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

15.7.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Kadeci też Wawelberczykami (95)


wprowadził na stronę Marian Pawluk (04.12.2005)

    W dniu 3 grudnia 2005r. miał miejsce w Warszawie kolejny Zjazd Wawelberczyków – byłych studentów Szkoły Inżynierskiej im. H.Wawelberga i S.Rotwanda założonej w 1895r. - w tym czasie jako Szkoły Mechaniczno-Technicznej.
W okresie międzywojennym Szkołę kończyło wielu doskonałych fachowców praktyków, którzy nie mogli się doczekać uchwały władz państwowych o należnym im tytule inżyniera.
Dopiero w grudniu 1945r. Szkołę mianowano Szkołą Inżynierską im. H.Wawelberga i S.Rotwanda, której wszyscy absolwenci uzyskali tytuł inżyniera.
Wśród Wawelberczyków znalazły się takie nazwiska jak gen. Stefan Grot-Rowecki (lata 1912-14) a także kadet II RP, prof. Politechniki Warszawskiej mjr sap. Zbigniew Lewandowski, który ukończył Korpus Kadetów Nr 3 w Rawiczu w 1934r., a później studiował m.in. na Wydziale Mechanicznym w Szkole Wawelberga i we Francji. Służył w Wojsku Polskim. W kampanii wrześniowej był d-cą kompanii mostów kolejowych. W czasie okupacji był członkiem Komendy Głównej AK ps.”Szyna” i szefem Biura Badań Technicznych AK, organizującego akcje dywersyjne na dużą skalę, oraz wykładowcą w czynnej Szkole Wawelberga. Po wojnie był cenionym profesorem w Szkole Inżynierskiej im. H.Wawelberga i S.Rotwanda oraz docentem a następnie profesorem Politechniki Warszawskiej. Zmarł w 1990r. i jest mu poświęcona tablica pamiątkowa w byłym gmachu Szkoły Inżynierskiej a obecnie Wydziału Samochodowego i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.
Wawelberczykami są również kadeci II RP kol. kadet Bogusław Kalinka (KK1 rm 39) ps. „Cygan”, który ukończył Wydział Elektryczny w czasie okupacji służąc w AK, a po wojnie pozostał w Anglii, pracując w Woolwich Politechnic. Tenże Wydział kończył w czasie okupacji kol. Wiktor Łuczak (KK1 3k/39) a następnie Politechnikę Warszawską. Pracował w Biurze Projektów jako kierownik zespołu w Biurze Proj. Przem. Chemicznego „PROCHEM” w Warszawie.
Kol. Maciej Merkisz (KK2 3k/39 syn 1-go komendanta KK3) studiował w czasie okupacji na Wydz. Elektrycznym. Poległ w Powstaniu Warszawskim. Na tymże Wydziale studiował kol. Mieczysław Wierzbowski (KK1 rm 39) żołnierz AK, zdając dyplom w 1946r.
Na Wydz. Mechanicznym studiowali po wojnie dwaj koledzy z KK2 – Jerzy Gankiewicz (3k/39), który po studiach pracował jako kier. pracowni modelowej w Energoprojekcie w Warszawie i kol. Marian Pawluk (KK2 4k/39) ps.„Palec”, który był w latach 1949-50 również asystentem matematyki w Szkole Inżynierskiej a później pracując w „Energoprojekcie” generalnym projektantem wielu elektrowni a wśród nich El.Konin, El.Pątnów, EC Kawęczyn w Warszawie.
Po wojnie w 1951r. Politechnika Warszawska została połączona ze Szkołą Inżynierską im. H.Wawelberga, która przestała istnieć. Wszyscy studenci tej Szkoły kontynuowali dalszą naukę w ramach Politechniki Warszawskiej. Absolwenci byłej Szkoły Inżynierskiej H.Wawelberga traktowani są z dużym szacunkiem przez Władze Politechniki Warszawskiej, czemu dano wyraz w czasie kolejnego zjazdu Wawelberczyków.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.