Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

23.7.2019

Rejestr odwiedzin:
63154
gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Końcowa faza opracowania aneksu do Księgi Pamięci Kadetów II RP (99)


wprowadził na stronę Marian Pawluk (16.02.2006)

    Znajdujące się w końcowej fazie opracowanie aneksu do wydanej przez Oficynę Wydawniczą RYTM w 2001r. Księgi Pamięci Kadetów II RP, pozwala na podanie szeregu not biograficznych kolegów, o których nie mieliśmy wcześniej pełniejszych i ścisłych danych.
Zgodnie z założeniami naszej strony kadeckiej pozwala to na zapoznanie odwiedzających ją z losami kadetów często od najmłodszych lat w Korpusach do aktualnych i ostatnich dni.
Jako pierwszą podajemy notę kol. Jerzego Aleksandrowskiego KK2 6k/39. (w KPK błędnie podane nazwisko Aleksandrowicz i rzekomy rok matury w KK2 1939). Skorygował ją kol. Tadeusz Pieńkowski, który był z nim w obozie sowieckim w czasie gdy Jerzy zmarł.
Jerzy pochodził z Białegostoku, syn oficera W.P. Aresztowany przez NKWD w 1939r. i skazany jako więzień polityczny na 5 lat obozu dla niepełnoletnich. Osadzony w obozie Nadwojcy 240 km na północ od Pietrozawodska. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej przewieziony w lipcu 1941r. do obozu Wierchoturie 350 km na północ od Swierdłowska. W tym czasie w obozie przebywało osadzonych od 1940r. ok. 40 niepełnoletnich – przeważnie gimnazjalistów, skazanych jako więźniowie polityczni. W tym okresie została ogłoszona „amnestia” jako wynik umowy z rządem RP w Londynie. Prawie wszyscy zostali zwolnieni. Pozostawiono w obozie 4 Polaków, wśród nich Jurka Aleksandrowskiego i Tadeusza Pieńkowskiego. Obaj byli kadetami KK2, nie podlegającymi amnestii. Jurek początkowo wyglądał nieźle, pracując w „szpitalu” obozowym. W połowie 1942r zaczął niedomagać i często chorował. W ostatnim okresie swego życia leżał stale w izbie chorych. Zmarł 19.7.1943r. Tadeusz Pieńkowski widział go w kilka godzin po śmierci. Felczer pełniący funkcję lekarza obozowego podał, że zmarł na gruźlicę.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.