Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

15.7.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Zarząd Główny Związku Kadetów II RP
adres: 00-146 Warszawa, ul. Nowolipie 7 m 60

P/o prezesa Mieczysław Lencznarowicz (KK1 5k/39);
I wiceprezes Roman Hajzik (KK1 6k/39);
Honorowy Kapelan Związku Kadetów II RP O.dr Eustachy Rakoczy.

Członkowie Zarządu:
Henryk Kopczyk (KK2 rm 38);
Czesław Lortz (KK1 rm 39)
Zenon Malik (KK1 6k/39);
Jerzy Podonowski (KK1 2k/39);
Wojciech Winiarski (KK2 rm 39);

Sekretarz Związku - Janina Borowska, żona ś.p. Jana Borowskiego (KK2 rm. 38);

Główna Komisja Rewizyjna:
Jan Chojna (KK2 4k/39);

      Zebrania koleżeńskie członków Związku Kadetów II RP i Klubu Warszawskiego oraz sympatyków, odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 15:00 w Warszawie w sali gmachu MON na parterze. Wejście od Placu Marszałka J.Piłsudskiego.

      Członkiem naszego Związku może być każdy kadet II RP, któremu odpowiada nasz Statut Związku i jest chętnym wypełniać obowiązki w nim określone.
      Osoby należące do rodzin kadetów II RP, oraz osoby sympatyzujące z nami mogą być również członkami naszego Związku z uprawnieniami określonymi przez Statut.

      Dwa razy do roku ukazuje się Biuletyn informacyjny Związku Kadetów II Rzeczypospolitej Polskiej. Dotychczas ukazało się 24 numerów. Redagował je ś.p. kol. Zbigniew Mikołajczak. Zamieszczane są w nim najważniejsze wydarzenia z działalności Związku Kadetów II RP oraz artykuły, wspomnienia i wiadomości ważne dla członków Związku. Mamy jednak trudności z finansowaniem wydawanych biuletynów. Malejąca grupa naszych członków zasila coraz skromniej naszą kasę związkową. Wydaje się, że Strona Internetowa może dać wsparcie Biuletynowi a w przyszłości nawet go zastąpić. Koszty są minimalne. Wymagane jest trochę pracy i czasu na kompozycję strony, której podjął się nasz młody sympatyk Kuba Pawluk. Wykorzystał przy tym logo kadeckie i obwolutę Biuletynu opracowane swego czasu przez kol. Adama Kiliana.
      Dziadek Kuby Marian natomiast zainstalował w październiku 2003r. Internetową Stronę Kadecką w sieci i uruchomił ją pod adresem www.kadeci2rp.republika.pl
      Niniejsza Strona Internetowa kadetów II RP ma podobny charakter jak Biuletyn, choć bardziej prywatny i może osobisty, poszerzający zakres i możliwości Biuletynu. Może pokazywać ilustracje z dawnych lat, jak i najnowsze, pokazujące i opisujące wydarzenia z kadetami, ich aktualną i dawną działalnością. Miło jest zamieszczać wspomnienia i wypowiedzi naszych sympatyków i przyjaciół. Każdą wiadomość o kadetach, o których nic albo bardzo mało można wyczytać w Księdze Pamięci Kadetów II RP, skrzętnie odnotowujemy, prosząc gości odwiedzających naszą stronę internetową o ewentualne potwierdzenia czy uzupełnienia.
      Wszystkie te uzupełnienia razem z dotychczas nadesłanymi a częściowo podawanymi w Biuletynie mamy nadzieję zamieścić w ewentualnym reprincie, czy aneksie do wydanej przez Oficynę Wydawniczą RYTM w końcu roku 2001r. "Księgi Pamięci Kadetów II RP".
      "Księga Pamięci...." jest jeszcze wciąż do nabycia w Oficynie wydawniczej RYTM (01-180 Warszawa, ul.Górczewska 8 tel. 0-22-631-77-92), e-mail:
dzial.handlowy@rytm-wydawnictwo.com.pl gdzie można uzyskać rabat dla kadetów i ich rodzin. Książki mogą być wysłane za zaliczeniem pocztowym + porto.


      Koledzy Kadeci!
      Szukajcie w Internecie sami jeśli macie komputer czy dostęp do niego, naszej strony wg adresu podanego niżej. Jeśli z obsługą komputera macie problem pomoże Wam syn, córka albo któreś z wnucząt. Na pewno to co będziemy na niej pokazywać i podawać do wiadomości, będzie Was interesować. A będziemy Wam chcieli przybliżyć naszą wspaniałą młodość poprzez zdjęcia, podać ciekawe fragmenty z naszego życia. Podać interesujące opowiadania i pokazać Wasze osiągnięcia życiowe, zawodowe i zasługi dla naszej Ojczyzny. A jest o kim i o czym pisać.
      "Księga Pamięci..." wydana została w pośpiechu, by jaknajwięcej nas mogło zdążyć ją jeszcze zobaczyć i przeczytać. Wielu kolegów z różnych powodów nie może jej uzyskać. Pragniemy ją im przybliżyć i choćby we fragmentach ją pokazać a przez Internet częściowo ją udostępnić. Przypominamy: www.kadeci2rp.republika.pl

Marian Pawluk
(KK2 4k/39)

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.