Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

16.7.2019

Rejestr odwiedzin:
63117
gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej    W dniu 5 kwietnia 2008r zmarł nasz Prezes Honorowy Związku Kadetów II Rzeczypospolitej. Człowiek niezwykle energiczny i wielce zasłużony dla naszego Związku, któremu przez kilka lat prezesował a później pełnił zaszczytną funkcję Honorowego Prezesa Związkiu Kadetów II RP. Pełen inwencji w naszych działaniach i we współdziałaniu z innymi organizacjami kombatanckimi oraz władzami Wojska Polskiego. Interesował się współpracą poszczególnych Klubów Związku ze szkołami i młodzieżą, którą interesują losy i historia kadetów II RP. Kluby Regionalne ZK II RP prowadzą szeroką współpracę z młodzieżą na tym polu a Zbyszek ją mocno popierał i brał udział w organizowanych przez nie uroczystościach.
Równocześnie wydawał mimo trudności finansowych i osobowych Związku, Biuletyn Informacyjny, ukazujący się dwa razy do roku. Dotychczas wydał ich 24, podając czytelnikom dużo informacji o kadetach II RP zarówno tych odległych w czasie, jak i tych, dotychczas nieznanych z czasów wojny, jak i aktualnych. Biuletyny te w dużej mierze wsparły opracowanie Księgi Pamięci Kadetów II RP i Aneksu do niej.
Żegnaliśmy z bólem Drogiego Kolegę, który oprócz naszych spraw kadeckich prowadził mnóstwo innych związanych z jego zamiłowaniem do propagowania sportu i turystyki oraz spraw kombatanckich.
Był odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP i wieloma innymi, świadczących o Jego uznaniu dla Niego przez władze państwowe.
Mszę żałobną odprawił ks.kapelan Związku o.prof. dr hab. Eustachy Rakoczy.
Pochowany został 15 kwietnia b.r. w Warszawie na Cmentarzu Północnym w asyście i salwie honorowej oddziału WP.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.