Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

16.7.2019

Rejestr odwiedzin:
63116
gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej    Z głębokim żalem powiadamiam w imieniu rodziny, że dnia 21 maja 2008 roku odszedł od nas w wieku 93 lat Kazimierz Jakóbaszko – kadet (rocznik 1935) z KK2 w Chełmnie.
Urodził się 3 marca 1915 r. w Starych Wasiliszkach w woj. nowogródzkim (rodzinnej wsi Czesława Niemena, którego był dalekim krewnym). W Korpusie Kadetów uczył się w klasie o profilu matematyczno-przyrodniczym. Maturę zdawał w maju 1935 r. (już po śmierci Marszałka) według nowych zasad: ochotników do podchorążówki artylerii natychmiast egzaminowano z matematyki (zajął 2. miejsce a szkołę ukończył w stopniu sierżanta podchorażego). Patent oficerski otrzymał 15 X 1937 r. z rąk gen. J. Rómmla. Przydział służbowy otrzymał do 11 dak w Bydgoszczy. Pierwsze służbowe zadania, jakie otrzymał polegały na wygłoszeniu mowy do żołnierzy z okazji święta 11 XI oraz prowadzenie pocztu sztandarowego na… rozhukanym koniu oraz… bawienie dam na balu. W 1938 r. brał udział w akcji na Zaolziu.
W kampanii wrześniowej walczył w 2 baterii 11 dak pod dowództwem kpt. Jana Pasturczaka pełniąc funkcję oficera zwiadowczego. Działał w Grupie Operacyjnej „Czersk”, wspierał 18. p. uł. w bitwie pod Krojantami. W czasie odwrotu przyłączył się do 16 p. uł. Nie chcąc kapitulować postanowił z kolegami przedzierać się z okrążenia, ale trafił do niewoli i wojnę przeżył w oflagach, min. w Icehohe i Woldenbergu. Po wojnie włączył się do podziemia antykomunistycznego w Bydgoszczy ale zagrożony przez UB wyjechał z miasta. Życie zawodowe i osobiste związał z Gdańskiem – ukończył Politechnikę Gdańską, pracował jako inżynier, mieszkał w Gdańsku-Wrzeszczu z ukochaną żoną Janiną.
Odszedł od nas człowiek niezwykle serdeczny i wielkiego serca, idący w życiu drogą honoru.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek 26 maja br. mszą św. w kościele pw. św. Stanisława w Gdańsku-Wrzeszczu o godz. 12:30, następnie na cmentarzu katolickim w Sopocie o godz. 14.
Dariusz Ostapowicz (siostrzeniec)

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.