Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

15.7.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej   
Śmierć kol. Zbyszka Mikołajczaka (KK2 3k/39) zakończyła ukazywanie się Biuletynu Kadeckiego, który redagował i wydawał dwa razy w roku. Jego zaangażwanie w tę działalnośćjest nie do zastąpienia w obecnej naszej nielicznych kadetów RP sytuacji.

Biuletyn prowadzony przez niego ukazywał się dwa razy do roku w niewielkiej ilości 200-300 egz. Wększa ilość nie miała szans zbytu. Malała ilość nas kadetów II RP, malało z czasem zainteresowanie biuletynem ich rodzin.
Rozprowadzaliśmy pewną ilość Biuletynu do instytucji zainteresowanych historią i działanością Kadetów II RP. Wymienić tu należy biblioteki, szkoły naszego imienia oraz naczelne Organy WP.

Obecnie pragnąc zachować pamięć i zawartości biuletynów po wydaniu Aneksu do Księgi Pamięci Kadetów II RP pragniemy podawać na Internetowej Sronie Kadeciej te dane o kadetach i ich działalności, które przedstawione byly w Biuletynie po wydaniu Aneksu. W niektórych ciekawszych wcześniejszych przypadkach przypominać je będziemy na Stronie, która dociera do wielu osób na całym naszym globie.

O szerokim zainteresowaniu naszą Stroną Internetową i historią kadecką świadczy fakt, że w ciągu prawie 5 lat jej istnienia w eterze odwiedziło ją ponad 9500 osób. Oznacza to, że przeciętnie odwiedza ją ponad 5 czytelników na dobę.
Ostatnio mieliśmy przypadki 10 a nawet 19 osób zaglądających na naszą Stronę.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.