Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

15.7.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej    Zbigniew Kabata KK1 4k/39

Wiersz na uroczystość wręczenia sztandaru publicznej szkole podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu dn. 21 maja 2006r., w której wzięli udział kadeci 2 RP i kadeci JSK

Powstańcy - weterani,
styczniowych walk świadkowie
zebrali się na zjeździe
w prastarym polskim Lwowie.
Wiedząc, że czas się zbliża
Aby się odmeldować
Musieli się naradzić
w jaki sposób zachować
stary sztandar bojowy,
który kiedyś ich wodził
w nierównej walce z wrogiem.
Niechaj go wezmą młodzi!
Przekażmy go kadetom,
którzy już wykazali
swą do walki gotowość
gdy za Śląsk umierali
by wrócić go Macierzy.
Niech poniosą go dalej -
i w secach i nad głową.
Niechaj pod nim się staną
zwartą grupą szturmową.
Ponieśli go kadeci
przez dalszą życia drogę
i w sercach go ukryli
gdy dzwony biły na trwogę,
gdy trzeba było walczyć,
gdy ginąć było trzeba
za zagon polskiej ziemi,
za kęs polskiego chleba.
Dzisiaj mogą powiedzieć
powstańcom-weteranom:
Nie przynieśliśmy wam wstydu.
Bez plamy pozostaną
nam przez was przekazane
chorągwi waszej godła.

A teraz nasza kolej
Zwrócić się do młodzieży,
od której przyszłość kraju
w dalszych latach zależy.
Dziś walczyć już nie trzeba,
Dzisiaj jest wyścig pracy.
Pokażcie co porafią
stworzyć młodzi Polacy.
Weźcie ten nowy sztandar
jak symbol drogowskazu,
jak symbol serdecznego
wewnętrznego nakazu.
I zawsze pamiętajcie
o waszym obowiązku.
Cokolwiek los przyniesie
wiernie trwajcie przy Śląsku.
Niech was wiedzie przez życie
głos kadeckiej spuścizny:
Pamiętajcie nic dla mnie -
wszystko dla Ojczyzny.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.