Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

16.7.2019

Rejestr odwiedzin:
63117
gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej    Od pani Małgorzaty Jarmickiej, bratanicy kol .Mieczysława otrzymaliśmy o nim trochę informacji rodzinnych i kilkanaście zdjęć z okresu nauki w KK2 oraz parę innych, które pokazujemy w załączeniu.

Jak podaje Księga Pamięci Kadetów II RP, kol. Mieczysław był kadetem KK2 w Rawiczu i ukończył, zdając maturę w 1939r. W działaniach wojennych w 1939r. nie brał udziału. Od początku okupacji był żołnierzem ZWZ-AK mając pseudonimy „Jarema”, „Korwin”. Ukończył kurs dywersyjny w „Wachlarzu” i w stopniu ppor. był w dyspozycyjnym oddziale „Osa-Osa” KG AK. W 1943r. brał udział w serii zamachów na urzędników warszawskiego Arbeitsamtu. W dniu 5.6.1943r. w czasie ślubu kolegi w kościele św. Aleksandra w Warszawie został aresztowany razem z innymi kolegami-żołnierzami oddziału „Osa-Osa” przybyłymi na ślub kolegi. Wg Księgi Pamięci został rozstrzelany 17.09.1943r.
Z udostępnionych przez panią Jarmicką zdjęć pokazujemy kilka ilustrujących życie kadetów KK2.
Z notatnika kol. M.Jarmickiego odczytaliśmy wśród licznych odręcznych zapisów wiersz: p.t. „Morituri…” zapisany z datą 18.X.39. Cytujemy go zgodnie z oryginałem:


Przez ziemię kochaną szli piesi wędrowcy
Szli nocą i dniami z zachodu - na wschód
Pytali się ludzie: „To nasi czy – czy obcy?
A oni szli ciągle na wschód -
„Po mężach i synach tu jeszcze dziś płaczą?
„I po cóż tej długiej żałoby?”
Tym – co za kraj swój walczyli z rozpaczą

Laur dać! „A nie łzy na groby!”

I dalej szli ciągle dwaj piesi wędrowcy
Przez Polskę rozdartą i w gruzach
Lecz ziemia – to nasza! Zabrali ją obcy
Zniszczyli – znów Kraj w krwi się nurza!


18.X.39

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.