Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

15.7.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej    Kadet Edmund Balwiński KK2 Chełmno, zdał maturę w 1935r. W 1939r. brał udział w walkach w stopniu podchorążego. Działał konspiracji i został aresztowany wraz ze swoim bratem Bogdanem przez. Gestapo. Obydwaj zginęli z rąk gestapowców 10.8.1941r. Edmund zrzucił z więziennej galerii jednego z pilnujących więźniów Niemca i dla tego zarówno Edmunda jak i Bogdana roztrzelano.
Ich matka, żeby wykupić od gestapowców zwłoki swoich synów i godnie ich pochować, musiała sprzedać cały swój majątek. Obydwaj leżą na cmentarzu Św.Trójcy, na Bydgoskich Jarach.
Powyższe podała Pani Bernadeta Tatulińska na podstawie zasłyszanej przed laty informacji podanej w Bydgoszczy w radiu „Orzeł Biały”.
Uzupełniamy podaną wzmiankę o kol. Edmundzie w Księdze Pamięci Kadetów II RP a Pani Bernadecie dziękujemy za uzupełniające informacje.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.