Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

13.6.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej    KADECI LITERACI, ARTYŚCI, WYDAWCY.

BALICKI Aleksander KK1 rm 31.
Artysta fotografik w Bytomiu.

BARCIKOWSKI Władysław KK2 lata 1929-32 Chełmno.
1. „Byłem Kadetem”. Wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza Białystok 1987. Str 177.

BARON Józef KK1 Lwów - KK2 Rawicz lata 1935-39.
1. „Śląska droga mnie wiodła…”. Wspomnienia. Wyd. Instytut Śląski w Opolu, str. 126.

BIESTEK Tadeusz
1. Współautor monografii „III Zgrupowanie AK na ziemi Pilznieńskiej”. Pilzno k.Tarnowa 1944r.

BORZĘCKI Bolesław KK1 rm 25.
1. „Białą bronią urzeczeni”, Wyd. Polski Związek szermierczy 1994r. str. 260.

BOUMIŁŁO Eugeniusz KK1 6k/39.
1. „Kadeci II Rzeczypospolitej 1918r. – 17 września 1939r., 1939- 1945 1 potem”.
Opracowanie w związku z III Ogólnoświatowym Zjazdem Kadetów II RP. Chełmno – 1993r.

BUKOWSKI Ignacy KK2 rm 23.
1. Wspomnienia „Z minionych lat” Warszawa 1974r.

DĄBROWSKI Franciszek KK1 rm 21.
1. „Wspomnienia z obrony Westerplatte. Gdańsk 1957r.

DRZEWIENIECKI Włodzimierz
(Birnbaum-Drzewieniecki) KK2 rm 35.
Autor b.dużej ilości wydanych książek wspomnieniowych, relacji i analiz działań polskich przedwojennych, wojennych oraz działań polskiej emigracji w Ameryce. Książki pisane języku polskim i angielskim. Wydawane zarówno w USA jak i w kraju. Niejako mottem jego działalności od 32 lat jest „Batalia o Dobre Imię Polaków w Ameryce”. Buffalo, 1998.
Poniżej podajemy publikacje profesora w j. polskim.
1.„Angielski szlif”, Toruń 2001r.
2.„Jakub Rozan, pierwszy polsko-amerykański polityk w Bafflo”. Poznań 1971r.
3.„Karpacka Podchorążówka” (17 kwietnia – 16sierpnia 1942), Buffallo 1977r.
4.„Mobilizacja marcowa 1939 widziana oczyma dowódcy kompanii 84 Pułku Strzelców Poleskich”. USA 1975r.
5.„Polonica Buffalonensis”, Buffalo 1976r.
6.„Przez Bałkany do Brygady Karpackiej”, Buffalo 1990r.
7.„Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich i 3 Dywizja Strzelców Karpac-kich w literaturze i prasie”, Buffalo 1982, 1983.
8.„Status społeczny i polityczny Polonii północno-amerykańskiej na przykładzie miasta Buffalo, Wrocław, 1976r.
9.„Wrześniowe wspomnienia podporucz-nika”, Warszawa, 1978r.
10.„Współdziałanie kawalerii z piechotą w świetle książki Jerzego Boguskiego ‘Artyleria Konna w kampanii wrześniowej 1939r’.”, Buffalo, 1977r.
11.„Zapomniany Oddział Wołyńskiej Brygady Kawalerii – IV Batalionu 84 Pułku Strzelców Poleskich”. S.A. 1973r.
12.„32 lata Działalności Polskiej Fundacji Kulturalnej w Ameryce w Buffalo: Batalia o Dobre Imię Polaków w Ameryce”. Buffalo, 1998r.
Dzieła te i pozostałe 9 dzieł wydanych w j. angielskim są dostępne Bibliotece Polskiej w Londynie. Inne materiały o Autorze są dostępne w bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.

GAŁĄZKA Jacek KK2 4k/39.
Wydawca na rynku amerykańskim.
1. Wraz z Albertem Juszczakiem opra-cował i wydał POLISH HERITAGE TRAVEL GUIDE TO U.S.A. AND CANADA – Przewodnik po skarbach kultury polskiej w USA i Kanadzie(1996). 246 str.
2. Z Januszem Bibikiem AMERiCAN PHRASEBOOK FOR POLES; Rozmówki amerykańskie dla Polaków. (1990-1997r.)153 str.
3. A TREASURY OF POLISH APHORISMS. Skarby polskich aforyzmów (1997). Z Przedmową Jerzego Krzyżanowskiego. 225 aforyzmow 80 autorow.
4. 13 edycji POLISH HERITAGE ART CALENDAR (1987-1999). Kalendarzy poświęconych skarbom malarstwa polskiego.
Cała działalność wydawnicza Jacka Gałązki jest poświęcona promocji kultury polskiej na Zachodzie zarówno jako autor, jak i wydawca.

GARLIŃSKI Józef KK3 1930-34.
1. „Świat mojej pamięci”, t. I-II, Warszawa (1993-1998).

GLIŃSKI Leonard KK2 rm 37.
1. Współautor Albumu Historycznego KK2 (Modlin-Chełmno).

GRUNDBOECK Marian KK2 4k/39.
1. „W blasku Kadeckiego Słońca” Druk: Pracownia Poligraficzna PIWet. 2004r. Str. 135.
2. „Dumania starego profesora” esseje, PP PIWet. 2003r. 125 str.
3. „Szlakiem wspomnień 1925-1999”, PP PIWet. 2000r. 199 str. Wyd. Kolporpress S.A., 2000r.
4. „Gdy lśniły kadeckie słońca”. Puławy 1997r. str. 35.
5. „Moje naukowe prace i ich wyniki 1950-95”. P.I.Wet. Puławy 1996r. 40 str.

GUTT (MOSTOWY) Jan KK2 4k/39.
1. Słownik góralski polsko-angielski i angielsko-polski. (HIGHLANDER PO-LISH Highlander Polish-English/English- Highlander Polish Dictionary). Wyd. Hippocrene NY.
2. PODHALE A Companion Guide to the Polish Highlands(1998) 309 stron, ilustra-cje. O Podhalu i jego historii, góralach, rolnictwo, domy, ubiór, kuchnia, folklor i mitologia, zwyczaje i obchody, pieśni, muzyka i taniec, sztuka. Przewodnik po Podhalu (11wycieczek). Górale w Ame-ryce. Przetłumaczony i wydany przez Hippocrene Books NY.

HASIK Jan KK2 6k/39.
1. „Rawicz moja miłość”. Wyd. Poznań 1993r.
2. Wyd. 51 książek z zakresu medycyny.

JANISZEWSKI Jan KK3 rm 36.
1. „Dowolnie na koń”. Wyd. Łódzkie 1982r. 110 str.
2. „Muzy nad Grabią”. Wyd. Łódzkie 1983r. 202 str.

JODŁOWSKI Józef KK2 rm 36.
1. „O godne życie trzech pokoleń”. Oficyna Wydawnicza „Ajaks”. Pruszków 2005r.

KABATA Zbigniew KK1 4k/39.
1. „Wiersze”. Wyd. Wrocławskie Zakł. Graficzne.1993r. str. 163.
2. „Byłaś radością i dumą” Wyd. Wrocław 1999r.
3. „Żniwa na głębinie”. Wyd. I WZG Wrocław. 1999r.

KALINKA Bogusław KK1 rm 39.
1. „Dowódcy, wychowawcy, profesorowie i absolwenci 1939 roku”. Wyd. w Londynie I w 1989, II w 1993r, III w 1996r. Str. 69.

KILIAN Adam KK1 5k/39.
1. Ilustrator książek dla dzieci.
2. Jeden z kreatorów polskiej szkoły teatru lalkowego.
3. Stworzenie Jacka i Agatki, kukiełko-wych bohaterów audycji na dobranoc w TV.

KORBEL Witold KK1 rm 32.
1.„Sztandar dwóch powstań” wyd. Muzeum Śląskie w Katowicach i Związek Kadetów II RP – Górnośląski Klub Regionalny.

KOSZUTSKI Stanisław KK2 rm 22.
1. „Wspomnienia z różnych pobojowisk” z przedmową gen. Maczka. Wyd. Przegląd Kawalerii i Br. Panc. Londyn 1972r. Str.302.

KRYSKA-KARSKI Tadeusz KK1 6k/39.
1. „Kadet Lwowski 1934-193939”.
2. „Zeszyty do Materiałów do Historii W.P.”.
Autor wielu opracowań związanych z historią WP w okresie II wojny światowej.

KWOLEK Edward KK1 rm 28.
1. „Bomby w celu”. Wyd. w Brighton (Anglia) w 1984r.

LEBIEDZIŃSKI Mieczysław KK2 rm 36
1. „Korpusy Kadetów w polskim szkolnictwie wojskowym”. Wyd. Agencja Wydawnicza ULMAK, rok 2002. Str. 131.

LEWALT-JEZIERSKI Janusz KK1 4k/39.
Malarz, rzeźbiarz, twórca ceramiki artyst.

LINDNER Sławomir KK2 rm 32.
1. „Ale serce boli” – wspomnienia starego kadeta. Wyd. Instytut Wydawniczy PAX 1983r. str. 333.

ŁASZKIEWICZ Stefan KK1 rm 25.
1. „Chmurne loty”. Wyd. przedwojenne.
2. „Szum młodości, Wspomnienia z KK.(1945r.).
3. „Opowieści róży wiatrów”.
4. „Sępy”.
5. „Od Cambrai po Coventry”. Wyd. MON 1982r.

ŁODYGOWSKI Stanisław KK1 4k/39.
1.„Kadeci II RP walczyli i ginęli za Polskę”. Wyd. Poznański Klub Kadetów. Rawicz 2000r.
2. Relacja-sprawozdanie z drugiego Światowego Zjazdu Kadetów II RP w 1989r. w Rawiczu.
3. „Wspomnienia i życiorysy kadetów II Rzeczypospolitej”, tom 1 i 2. Wyd. Dom Kultury w Rawiczu 1993 i Wyd. „GRAMMA” s.c. Rawicz.

MACHOWSKI Wiesław KK1 rm 39.
Aktor teatrów warszawskich.

MRÓZ Zbigniew KK1 3k/39.
1. "Kształtowanie przedsiębiorstw".

PAWLUK Marian KK2 4k/39.
1. Redaktor i współautor „Księgi Pamięci Kadetów II RP”. Wyd. „RYTM” Warszawa, 2001r. Str. 421.
2. Redaktor aneksu do „Księgi Pamięci Kadetów II RP”. Wyd. „RYTM” Warszawa. 2006r. Str. 238.
3. Założyciel i redaktor prowadzący Kadecką Stronę internetową od 2003r.

PĘTKOWSKI Józef KK1 5k/39.
1. „17 września 1939 roku słońce zgasło nad Horyniem”. Wyd. nakł. autora. 1998r. 116 str.

PODONOWSKI Jerzy KK1 2k/39.
1. „2 kompania Korpusu Kadetów Nr 1 Marszałka Piłsudskiego – lipiec 39”. Mono -grafia. Poznań 2000. Str. 267.

POKORNY Stanisław KK1 rm 32.
1. „Czołgi pod Mokrą”. Wyd. MON 1985r. Str.140.

POPIEL Adam KK1 rm 39.
1. „Pamięci poległych lotników 1933-1939” Wyd. Min. Komunikacji i Łączności 1987r. Str. 199.
2.„Korpus Kadetów Nr 1”1918-1939r. Wyd. „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe. Str. 220.
3. „Uzbrojenie polskiego lotnictwa 1918-39”.Warzszawa 1991.

PRUSZYŃSKI Mieczysław KK1 rm 29.
1. „Migawki wspomnień”;
2. „Wspomnienia w Narwiku, Tobruku i moskicie;
3. W Moskicie nad III Rzeszą;
4. „Od Kocka do źródeł Gazeli”
5. „Tajemnica Piłsudskiego”. Polska Oficyna Wydawnicza „BAW” Warszawa 1996r. str. 210.

PRZETAKIEWICZ Zygmunt KK2 1931-34.
1.„Od ONR-u do PAX-u”. Warszawa 1994.

PRZYŁUSKI Bronisław KK1 rm 23.
Aktor, poeta, dramaturg, pisarz, malarz.

RETTINGER Andrzej KK2 4k/39.
Aktor i reżyser w teatrach w całej Polski Zmarł 5.8.2001 w Skolimowie.

RYCHTER Zygmunt KK2 5k/39.
Artysta muzyk, dyr. operetki w Szczecinie.

RŻEWSKI Aleksy Stanisław KK3 wych.
1.„Pamiętnik Jeńca”. Kraj.Agencja Wyd. Łódź 1986r. str. 148.

SADOWSKI Eugeniusz KK1 rm 29.
Artysta grafik w USA.

SOCHANIK Tadeusz KK1 rm 39.
1. Książka „Wspomnienia kadeta z Korpu-su Marszałka Piłsudskiego”. Wyd. A.Marszałek, Toruń 2003r. Str.236.

SOPOĆKO Eryk KK2 rm 38.
1. Książka „Orzel’s Patrol. The story of the Polish Submarine. Londyn 1941r.

STECKI Konstanty KK2 rm 38.
1.Tatry na co dzień – opowiadania prze-wodnickie , 1966 Nasza Księgarnia,str. 156.
2. Zbójeckie dukaty, 1978 Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, str. 180.
3. Gawędy o przewodnikach tatrzańskich, 1985 PTTK Kraj W-wa, str. 112.
4. Ludzie spod niebieskiego znaku,
Wyd. I 1967Nasza Księgarnia, str. 192.
Wyd. II 1973 ” ” str.201.
5. Sześć błysków na minutę, 1973 Wyd. a Nasza Księgarnia, str140.
6. Przewodnik literacki po Zakopanem, 1980 r.WAiF Warszawa, str 98.

SWOLKIEŃ Henryk KK2 rm 28.
Kompozytor, autor monografii muzycz-nych, publicysta. Ważniejsze prace:
1. Verdi (1963r.).
2. Musorgski (1970r.).
3. Schuman (1973r.).
4. Czajkowski (1976r.).
5. Aleksander Borodin (1979r.).
6. Michał Glinka (1984r.).

SZUGAJEW Adam Julian KK2 rm 27.
1. „Saperzy w służbie Polsce”. Londyn 1985r.

SZYMAŃSKI Marek KK2 rm 36.
1. „Oddział Majora ‘Hubala’”, Wyd. Książka i Wiedza 1977, str.175.

ŚLASKI Jerzy KK1 2k/39.
1. „Polska Walcząca 1939-1945”. Instytut Wydawniczy „Pax” 1986r. 3 tomy. Łącznie 1622 str. 3 wydania.
2.„Żołnierze wyklęci”. Oficyna Wydawnicza RYTM 1996r. str.277.
3. „Skrobów, dzieje obozu NKWD dla żołnierzy AK 1944-1945”. Wyd. RYTM. Str. 196.

URBANOWICZ Witold KK2 rm 30.
1.„Ogień nad Chinami”. Kraków 1963.
2. „Początek jutra”. Kraków 1966.
3. „Świt zwycięstwa”. Wyd. „Znak”, Kra-ków 1971r. 320 str.
4. „Latające tygrysy”. Lublin 1980.

WIERNICKI Janusz (John) KK1 3k/39.
Autor wspomnień wojennych „War in the shadow of Auschwitz” (Syracuse University Press USA, 2001r.). Był redaktorem polskiego wojskowego miesięcznika “Pogoń” w Brygadowym Kole Młodych w Londynie.

WYDRZYŃSKI Andrzej KK1 5k/39.
Prozaik, dramatopisarz, publicysta autor m. in.:
1. „Śmierć Hamleta” (1951);
2. Szkice o teatrze śląskim „Pamięć teatru” (1956);
3. „Słońce krąży wokół Ziemi” (1958);
4. Opowiadania, m.in. „Odwrócone niebo” (1962);
5. „Ptaki z sadzy” (1962r.);
6. „Ostatnia noc w Ciudad Trujillo” 1962);
7. Zbiór Komedie i dramaty (1973):
8. Powieści obyczajowe m.in. „Cień śmierci”, Tylko ta jedna noc (1988).

WYSPIAŃSKI Kazimierz KK1 4k/39.
Autor wierszy zamieszczanych w Komunikatach Londyńskich i w „Gońcu Karpackim” w periodykach emigracyjnych w Anglii.

ZALEWSKI-TARASOW Wacław KK2 rm 34.
1. „W Warszawskiej Brygadzie Pancerno-Motorowej 1939”). Warszawa 1988r.

ZANIEWICKI Zbigniew KK1 l. 1920-23.
Autor wspomnień wydanych:
1. „Moje dwudziestolecie”.(1976).
2. „Moje pełnolecie”. (1977).
3. „Od Amazonki do Wisły”. (1980).
4. „Pięć groźnych lat”. (1982).
5. „Powstanie i potem”. (1984)
Wydane przez Polską Fundację Kulturalną i Oficynę poetów i Malarzy w Londynie.

ZARUDZKI Miron KK1 rm 29.
Współautor z Henrykiem Tomiczkiem monografii historycznej „Jeniecka Konspiracja Wojskowa w Oflagu II C Woldenberg”, Wyd. Poznańskie 1989 str.266.

ŻURAWSKI Leon KK3 rm 36.
Autor rzeźby popiersia Marszałka Piłsudskiego, stojącego przed wojną na dziedzińcu KK3/2 w Rawiczu.


 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.