Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

16.7.2019

Rejestr odwiedzin:
63117
gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej   


1. ANTOSIEWICZ Władysław K3 1929-1932.
W K3 członek kadeckiego Komitetu redakcyjnego „Zewu Kadeckiego” w 1932r. Członek kadeckiego Komitetu redakcyjnego „Zewu Kadeckiego” w 1932r. Dalsze losy nn.
2. BĄBCZYŃSKI Roman K3 rm 30.
Por.art. Ur.24.7.1909r. Promocja po SP Art. 15.8.1933r. z przydziałem do 3 pal w Zamościu. Brak danych o losach wojen-nych. Po wojnie wyemigrował do USA.
3. BALIŃSKI Andrzej K2 rm 35.
Przed wojną student Politechniki. Losy wojenne nieznane. Po wojnie znalazł się w Argentynie. Bliższe losy nn.
4. BEIL Gustaw K1 rm 23
Brak bliższych danych.
5. BERENS Zdzisław K3 rm 32.
Ppor.rez. inż. ur. 15.9.1911r. w Willach Otwockich. Po SP Inżynierii w 1933r. podjął studia na Politechnice Warszawskiej uzyskując dyplom inżyniera. W 1936r. awans na ppor.rez. W sierpniu 1939r. zmobilizowany do 6 baonu telegrafi-cznego. W nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej i osadzony w Starobielsku, później zamordowany w nieokreślonym miejscu.
6. BERTOSZ Aleksander K ? lata ?
Brak jakichkolwiek danych.
7. BEŻAŃSKI Józef K3 rm 30.
(wymieniony w „ZK” nr 22/35).
8. BIELSKI Jerzy K1 4k/38.
Autor „Poezja Najmłodszej Polski” w nr 41 i „Powstańcze – cmentarne relikwie” w nr 42 „Orląt” w 1938r.
Brak dalszych danych.
9. BIEŃKOWSKI Kazimierz K3 rm 35.
Losy wojenne nieznane. Żołnierz AK. Spotkany na skrzynce kontaktowej AK w Skarżysku Kamiennej w 1943r.
10. BINDER Michał K1 rm 38.
Lekkoatleta, sprinter (100m) i skoczek w dal (rekord życiowy 6,59 m w 1937r.). Zginął w czasie wojny w nieznanych okolicznościach.
11. BOBOWSKI Mieczysław K3 rm 32.
W K3 autor felietonu o planach mło-dzieży w nr 13/32 „ZK”. Brak dalszych danych.
12. BOGUSZ Henryk K1 6k/39.
Autor relacji „Wskrzydlatym obozie” w nr 43 „Orląt” z 1938r. Dalsze losy nn..
13. BOGUSZ Jerzy K1.
Zmarł 9.10.1996r. w Bielsku-Białej przeżywszy 76 lat. Brak bliższych danych
14. BORATYŃSKI Tadeusz K1 rm 30.
Por.art. Ur. 7.3.1911r. 15.8.1932r promo-cja oficerska z przydziałem do 16 pal. W kampanii wrześniowej był d-cą 2 baterii I dyonu 16 Pomorskiego pal. W składzie 16 Pomorskiej DP Armii „Pomorze”. Baterie por. Boratyńskiego i kpt. Wiśniowskiego z I dyonu 16 pal ogniem na wprost rozbiły niemieckie placówki w pobliżu ujścia Bzury do Wisły i umożliwiły wyrwanie się z kotła znacznych oddziałów skupionych przy gen. M.Bołtuciu. Oddziały te z ba-teriami I dyonu przedarły się przez Pusz-czę Kampinoską do Modlina, zasilając od 20.9. załogę Modlina. 2 baterią por. Boratyńskiego została odznaczona. Dalsze losy nieznane.
VM.
15. BRAWATY kdt 4 komp. KK3 1933r.
Brał udział w życiu artystycznym
K3. Brak bliższych danych.
16. BRZEZIŃSKI Stanisław K1 r. 1928.
W
K1 autor wiersza „Wspominam” w nr 3 „Orląt” z 1928r. Dalszych danych brak
17. BZDĘGA Zbigniew K2 4k/39.
Brak jakichkolwiek danych.
18. CHMIELEWSKI Leonard K1 rm 38.
W K1 autor relacji z rejsu statkiem żaglowym „Marine Alice” w nr 40 i 41 „Orląt” z 1937-38’r.
19. CHODŹKO-ZAJKO Witold K1 2k/39, JSK 1932-44. Inż. Ur. 4.8.1926r. w Łowiczu. Wstąpił do K1 we Lwowie w 1938r. W 1940r. wywieziony na Sybir. Opuścił ZSRR w 1942r. z Polską Armią gen. Andersa. Ukończył gimnazjum w JSK w Barbarze – Palestynie. W 1944r. przyjechał do Anglii i zgłosił się do służby wojskowej, skierowany do podchorążówki w Szkocji. Q1 lipca 1948r. zwolniony z wojska. Uzyskał matrykulację w 1950r na Uniwersytecie w Londynie. Studiował cywilną inżynierię w South West Essex Tech. College. Ukończył studia w 1953r. Był zatrudniony w firmie architektoniczno-inżynierskiej. Zmarł nagle 29.8.1972r.
20. CICHOCKI Jan K3
Zmarł w sierpniu 1928r w Koninie.
21. CZAJKOWSKI Andrzej K1 rm?
Brak jakichkolwiek danych.
22. CZEKAŁOWSKI Mieczysław K1 4k/39.
Ppor. cz.wojny, żołnierz ZWZ-AK, ur.10.01.1924r. Nauka w gimnazjum we Lwowie. Maturę zdał w konspiracji. Kurs podchor., kurs dywersji i sabotażu. D-ca patrolu dywersyjnego Komendy Obszaru 3. W 1945r. szkolił grupę dywersyjną w organizacji „NIE” dla Delegatury Rządu we Lwowie. Zginął we Lwowie 14.07.1945r. w starciu z NKWD, które przyszło go aresztować w mieszkaniu przy ul. Reja.
23. DANIELEWSKI Stanisław K2 l. 30.
Lotnik I p.lotniczego. Uczestnik kampanii wrześniowej, partyzant w czasie okupacji. Po wojnie pracownik Fabryki Samocho-dów Osobowych na Żeraniu. Zmarł 23.1.1988r. Pochowany na Cm. Komun. Powązkowskim. Brak bliższych danych.
24. DOBEK Bogusław K3 rm 31.
Brak jakichkolwiek danych.
25. EBENBERGER Janusz K1 4k/39.
Kpr. inż. bud. ur. 6.08.1922r. w Lublinie.
W K1 autor felietonu „Po dwumie-sięcznym pobycie w Korpusie” w „Orląt-kach”, „Gdy lgnę do książek i wierszy” w nr 39 i Tajemnica lasu” w nr 40 „Orląt”. Od 1945r. służba w LWP w 15 DP, 52 pp w komp. ckm, następnie Szkoła Podof.. Po 1950r. i po studiach pracował w Krakowie.
Zmarł 20.01.1995r.
26. EILMESA Julian K3 rm 30.
(nowa pozycja, wymieniony w nr 22/35 „ZK”). Brak jakichkolwiek danych.
GABSZEWICZ Czesław K1 4k/1935.
W K1 w 1935r. członek komisji rewizyjnej „Kadeckiego Koła Przyjaciół Wileńszczyzny”. Dalsze losy nn.
27. GELA Edward K1 rm 26.
Brak jakichkolwiek danych.
28. GOETZLIK Jan Zbigniew K1 rm 28.
Mjr.dypl. pil.obserw. W czasie wojny służył w Anglii w P.A.F. i R.A.F. Brak bliższych danych.
Odzn. VM, 3xKW.
29. GOŚCICKI Tadeusz K1 3k/39.
Ppor. inż. mech. ur. 5.2.1925r. We wrze-śniu 1939r. był łącznikiem w Dowództwie Obrony Warszawy. W czasie okupacji kontynuował naukę na kursach tajnego nauczania. Od 1942r. w AK skierowany do konspir. SP. Mianowany ppor. 11.11.1943r. Aresztowany w 1944r. był więziony na Pawiaku a 9.7.1944r. zesłany do obozu Gross Rosen i przeniesiony do podobozu Arbeitskommando Landeshut. Po zakończeniu wojny powrócił do kraju. W Poznaniu zdał maturę i na Politechnice ukończył w 1951r. Wydział Mechaniczny. Skierowany nakazem pracy był zatrudniony w różnych przedsiębiorstwach w Resorcie Górnictwa. Ostatnim była Kopalnia Węgla Brunatnego w Koninie. Był równocześnie w latach 50-tych starszym asystentem na Wydz. Górniczym Studium Wieczorowego Politechniki Śląskiej w Katowicach. Na emeryturę przeszedł 1.2.1980r. Zmarł w Sosnowcu 20.12.1993r.
30. GOTTAS Janusz K1 4k/39.
Inż. elektr. ur. 12.11.1924r. w Stanis-ławowie. W czasie okupacji w tajnym nauczaniu uzyskał świadectwo dojrzałości. Był równocześnie żołnierzem ZWZ a później AK. Brał udział w ramach akcji „Burza”w walkach z okupantem na terenach wschodnich. W 1945r. przeniósł się do Gliwic, gdzie studiował na Politech-nice Śląskiej. Studia ukończył w 1951r. Został zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych „Elektromontaż” w Katowicach, gdzie stopniowo zajmował coraz wyższe stanowiska do dyrektora włącznie od 1961r. Na emeryturę przeszedł w 1984r. Zamiłowany fotograf, członek naszego Klubu Górno-śląskiego. Zmarł w Katowicach 20.1.1986r.
31. GROCHOLSKI Marcin K1 4k/39.
Brak w spisie kompanii i jakichkolwiek danych.
32. GRYS Tadeusz wychowanek K1.
Płk w st. spocz., lekarz. Żołnierz Dywersji Obwodu Siedlce „Jesion” AK. Żołnierz 2 Armii WP w Wojskowej Służbie Zdrowia. Specjalista Zakładu Farmacji Stosowanej Centralnego Szpit. Klinicznego WAM.
33. HAGEMAN Mirosław K3 1930-31r.
Sekretarz Samopomocy K3 w 1931r
34. HERBERT Edward Fraciszek K1 r.1919.
Kpt. ur.26.3.1899r. w Przemyślu. Uczeń szkoły kadeckiej w Wiedniu a od stycznia 1919r. w K1 Kraków- Łobzów. Nie końcżąc K1 brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po tej wojnie ukończył Szkołę Podchorążych w Warszawie i został przydzielony do 2 pp Legionów. W latach 1923-1931 był d-cą plutonu w 17 pp w Rzeszowie. Po ukończeniu kursu w Centrum Wyszkolenia Br. Pancernych został przeniesionydo 1 p.panc. a w 1934r. do 5 Batalionu Pancernego. 1.1.1935r. awansowany do stopnia kpt. W kampanii wrześniowej d-ca Dywizjonu Panc. Kra-kowskiej Brygady Kawalerii. W nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej, przebywał w obozie w Kozielsku i zamordowany w 1940r.
35. JANKOWSKI Leon K1 rm 26
Rtm. Ur. 22.2.1906r. we Lwowie. Po Szk
Podch. Kawalerii w 1928r. Jako ppor. otrzymał przydział do 2 p. Strzelców Konnych w Hrubieszowie. Rotmistrz w 1939r. dowodził 4 szwadronem i brał udział w walkach pod Mokrą wycofując się z pułkiem na Lubelszczyznę. Poległ 22.9.1939r. w Kolonii Boży Dar k.Cześ-nik. Pochowany na cm. parafialnym w Zamościu w kwaterze wojennej 1939r.
36. JASTER Stanisław K1 4k/37
W K1 autor rys. w nr 38/37 „Orląt”.
Dalsze losy nn.
37. JĘDRUCH Stanisław K2 5k/37.
W K2 autor noweli „Zwyciężajmy życie…” nagrodzonej na konkursie Zewu Kadeckiego i „Ojciec” zamieszczonych w nr. 25/36 i 28/37. Dalsze losy nn.
38. JĘDRUCH Stanisław K2 5k/37.
Autor noweli „Zwyciężajmy życie…” nagrodzonej na konkursie „Zewu Kadec-kiego” i „Ojciec” zamieszczonych w nr. 25/36 i 28/37. Dalsze losy nn.
39. JÓZEFCZAK Roman K3 2k/27.
Zmarł 24.2.1927r. w Szpitalu Okręgowym w Poznaniu.
40. JÓŹWICKI Stanisław K2 rm 22.
Brak jakichkolwiek danych.
41. JÓŹWICKI Stanisław K2 rm 22.
(nowa nota – brak jakichkolwiek danych).
KALINOWSKI Wacław K2 rm 25.
Brak jakichkolwiek danych.
42. KALĘŻNY Bohdan kadet.
Wymieniony w „Orlętach” z 8 czerwca 1930r. Brak jakichkolwiek dalszych danych.
43. KARCZEWSKI Stanisław K1 r 1933.
Zmarł smiercią tragiczną w dn 2.6.1933r. Brak dalszych danych.
44. KATULA Władysław K1 rm 20.
Brak jakichkolwiek danych.
45. KENIG Stanisław wychowanek K1.
Żołnierz AK. Zmarł w wieku 64 lat w Ciechocinku, pochowany na cm. miejsco-wym. Brak bliższych danych.
46. KASPRZAK Zygmunt K3 3k/33.
W K3 Prezes Koła Krajoznawczego.
47. KŁODNICKI Jerzy K1 r. 1928.
W K1 autor art. „Z rozwoju radiofonii” w nr 1 „Orląt” z 1928r. i wiersza „Nie kocham Cię” oraz art. „Antena” w nr 2. Redaktor „Orląt”.
48. KŁAK K1 1k/35.
(brak bliższych danych).
49. KŁODNICKI Jerzy K1 r.1928.
Autor art. „Z rozwoju radiofonii” i wiersza „Przy księżycu” w nr 1 „Orląt” z 1928r. Także wiersza „Nie kocham Cię” i art. „Antena” w nr 2. Redaktor i przewod-niczący Działu ogólnego „Orląt”.
50. KMITA Józef K1 lata 1930-32.
Inż. roln. ur. 25.1.1918r. w Podhorcach. Zmienił zainteresowania i dalszą naukę kontynuował i zdał maturę w 1937r. w gimnazjum w Kielcach. Do wybuchu wojny zaliczył 2 lata studiów w Szkole Rolniczej w Cieszynie. Naukę konty-nuował w czasie wojny w Szkole Rolniczej w Czernihowie pod Krakowem. Był żołnierzem AK. Po wojnie kontynuował studia na UJ w Krakowie, uzyskując dyplom inż. rolnika. Pracował w PGR na Dolnym Śląsku a później w Kombinacie Ogrodniczym przy Kopalni W.Kam. i Zieleni Miejskiej w Mysło-wicach. Na emeryturę przeszedł 1980r. Czynny członek Górnośląskiego Klubu Kadetów II RP. Zmarł tragicznie w Mysłowicach 7.2.2003r. Jego zdjęcie znane jest pod tytułem „Ten największy i ten najmniej-szy”. Vide zdjęcia. Ów mały to on.
51. KOCHAŃSKI Zdzisław wych K1.
Ur. 24.8.1918r. w Warszawie. Żołnierz baonu „Parasol”. Uczestnik P.W. Więzień K.L. Auschwitz. Po wojnie pracował jako główny księgowy. Zmarł 4.7.2004r. Pochowany na St.Cmentarzu w Kobyłce pod Warszawą.
52. KORCZYŃSKI Bronisław wycho-wanek K1 lata 30-te.
Ur. w 1918r. Mistrz sztuki drukarskiej lwowskiego Ossolineum. Żołnierz kam-panii wrześniowej na Kresach Wschod-nich. Zmarł w Krakowie w wieku 83 lat 1.1.2001r., pochowany na Cm. Rakowickim.
53. KRANZE Bolesław K3 rm 31.
Brak jakichkolwiek danych.
54. KRYŃSKI Witold K3 3k/28.
Zmarł w czasie ferii Wielkanocnych 1928r. w szpitalu wojskowym w Warszawie.
55. KRYSTEK Henryk K3 rm 33.
W K3 w 1932r członek kadeckiego Komitetu administracyjnego „Zewu Kadeckiego”. Brak dalszych danych.
56. KUCZYŃSKI Ludwik K2 koniec l. 30.
Kpt.pil. rez. USA Air Forces. Ur. W 1926r. W 1940r wywieziony z rodziną do Kazachstanu – ZSRR. Po brawurowej ucieczce porwanym samolotem wojsko-wym do Persji, brał udział w walkach w Afryce w 8 Armii Brytyjskiej. Ranny pod El-Alamejn. Po przeszkoleniu w Anglii pilot RAF i w 308 Dyw. PSZ w Anglii. Po wojnie mieszkał i pracował w Jasper – Indiana USA. Zmarł nagle 31.8.1998r. w Warszawie w wieku 72 lat podczas pobytu w Polsce na Światowym Zjeździe Lotników Polskich. Pochowany w Jasper – Indiana.
Uhonorowany odzn. polskimi i zagr. za udział w II wojnie światowej.
57. KULIG Stanisław K3 r.1929/30.
(brak jakichkolwiek danych).
58. KULIKOWSKI Jan K1 rm 25.
Ofic.uł. ur. 21.7.1905r. Służba w 2.p.uł. w Suwałkach. Dalsze losy nn.
59. KULLMAN Rudolf K1 1,2 komp.lata 20.
Pil.szyb. Ur. w 1914r we Lwowie. Po K1 nauka w gimnazjum cyw. Po uzyskaniu uprawnień pil. Szybowcowego w Szkole Szybowcowej LOPP w Tęgo-borzu pow. Nowy Sącz. Zginął w zderzeniu z drugim szybowcem 23.10. 1937r. Poch. na cm Łyczakowskim we Lwowie.
60. LENGA Kazimierz K2 rm 27.
(nowa pozycja – brak jakichkolwiek danych).
61. LEWIŃSKI Jerzy K2 wychowanek.
Inż. mech. Ur. W 1922r. Przed wojną w K2. Absolwent Szk.Inż. Wawelberga w 1942r. Uczestnik Powstania Warszaw-skiego. Pracownik Min.Przem.Maszyn. i Inst. Chem. Fizycznej PAN. Zmarł 5.05.1981r. Pochowany na Cm. Waw-rzyszewskim w Warszawie.
62. LENGA Kazimierz K2 rm 27.
Brak jakichkolwiek danych.
63. LISIECKI Adam K1 3k/39.
Kdt umieszczony na liście zidentyfikowa-nych ofiar katyńskich. Odnaleziony przy zwłokach dający się odczytać fragment podania: „jeniec woj. Lisiecki Adam, Korpus Nr 1 – 3-cia Kompania – 15.12.1939 – Do Komendanta Obozu, przez Komblok (kmdt bloku) – obóz Skit. Proszę o przydzielenie mi… na chroni-czne…”.
64. LUBICZ-NOWICKI K1 rm34.
Płk kaw. W 1936r. promocja ofic..i przydział do 2 p. Szwoleżerów Rokit-nieńskich. Walczył na Pomorzu. Jeniec Oflagów. Po wojnie służba w LWP. Znawca i miłośnik koni, propagator jeź-dziectwa. Nauczyciel i wychowawca mło-dzieży. Zasłużony dla sportu i turystyki.
Odzn. VM.
65. LUCZYŃSKI Konrad K2 1936r.
W K2 autor wspomnień z urlopu.- „Zew Kadecki” nr 24/ 1936r. i pożegnania z Chełmnem „Żegnaj” w nr 25/36. Brak dalszych danych.
66. ŁAŹNIEWSKI Seweryn Jan K1 r. 1920/21.
Kpt. pil.obs. Uczestni walk w III Powstaniu Śląskim. Po Szkole Podchor. przydzielony do 27 pp w Częstochowie. W 1927r. przeniesiony do KOP. Ukończył też kurs obserwatorów balonowych i służył w batalionie balonowym w Jabłonnej. W 1937r. skierowany do CWOL w Dęblinie, gdzie ukończył kurs obserwatorów lotniczych. Przydzielony został do 13 eskadry 1 Pułku Lotniczego w Warszawie. W kampanii wrześniowej wspomagał Suwalską Brygadę Kawalerii.W czsie kolejnego lotu samolotem RWD-14 został zaatakowany przez 2 niemieckie Me-110 i zestrzelony w rejonie miejscowości Wasilków. Spoczywa na cm. w Białymstoku.
67. MAJEWSKI Andrzej K1 komp.?
W r.1938r w nr 43 „Orląt” podany jest skład Komitetu Redakcyjnego, którego był członkiem. Brak jakichkolwiek dalszych danych.
68. MAJEWSKI Hieronim K2 1936r.W K2 autor impresji „Pierwszy zachód
słońca…” w ZK nr 25, brak dalszych danych.
69. MARZYS Andrzej K1 5k/38.
Autor „Jedenasty Listopada” w nr 44 „Orląt” z 1938r. Brak dalszych danych.
70. MARONA Wilhelm K1 r.1933.
(wg „Orlęta” z 19.3.1933r.).
W K1 członek komitetu redakcyjnego „Orląt” i prezes koła muzycznego w 1933r. i autor „Bajki z 40 i jednej nocy” w nr 1/33.
71. MARZYS Andrzej K1 5k/38.
Autor „Jedenasty Listopada” w nr 44 „Orląt” z 1938r. Brak dalszych danych.
72. MATUSEWICZ Jan K1 r.1933.
W K1 członek koła sportowego i sekretarz Zarządu „Kadeckiego Koła Przyjacół Wileńszczyzny” w 1935r. Brak dalszych danych.
73. MEDWECKI Adam Wychowanek K1
wg ewidencji ZK 1918-39 w Londynie.
W czasie wojny por. w 1 DP gen. Maczka. Brak bliższych danych. Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii.
KW x 3.
74. MĘDRZECKI Jerzy K1 l. 30.
W czasie okupacji we Lwowie był kurie-rem ZWZ-1. Zastrzelony przez NKWD 29.6.1941r.
75. MIROWSKI Witold K3 r. 1929/30.
Brak jakichkolwiek danych.
76. MROCZKIEWICZ Kazimierz K1 3k/39.
(nowa nota wg A.Popiela).
Kdt ur. 14.2.1925r.w Krupcu na Wołyniu. W czasie okupacji żołnierz ZWZ-AK Polegl24.11.1944r. wokolicach Rawy Mazowieckiej w potyczce z Niemcami. Pochowany w zbiorowej mogile żołnierskiej na polu walki. Rodzinie nie udało się znaleźć tej mogiły
77. NARTOWICZ Bogusław K1 r 1933.
W K1 zastępca Prezesa Koła muzy-cznego w 1933r.
78. NARTOWICZ Bogusław K1 r 1933.
(nowa nota wg „Orlęta” z 1933r.).
Zast. Prezesa Koła muzycznego w 1933r
79. NARTOWICZ Bogusław K1 r 1933r.
Zast. Prezesa Koła muzycznego w 1933r.
80. NIKIEL Jerzy K1 r. 1935.
W K1 autor wiersza „Kabała” w nr 30/35 „Orląt”. Dalsze losy nn.
81. NIZIKOWSKI K2 2k/39.
Inż. odlewnik, po wojnie pracował w ZM w Ursusie.
82. NOSTITZ–JACKOWSKI Tadeusz K2 kdt 2k (1936-37).
W K2 autor „Ślubowania” w nr 25/36 „Zewu Kadeckiego”. Brak dalszych danych.
83. NOWAK Józef K1 6k/39.
Brak jakichkolwiek danych
NOWAKOWSKI Zbigniew K2 r.1930.
Brak jakichkolwiek danych.
84. OBRĘBSKI Stefan K2 wychowanek.
Ur. W 1925r. Żołnierz AK. Udział w Powstaniu Warszawskim. Zmarł 24.12.1991r. w Warszawie. Pochowany na cmentarzu na Bródnie. Brak bliższych danych.
85. OCHOCIM Aleksander K1 4k/36.
W K1 autor z Walerianem Moszoro wiersza „O Ziemio Śląska, zroszona krwią…” w nr 35/36 „Orląt”. Brak dalszych danych.
86. OSŁANIOWICZ K3 w 1932r.
Członek kadeckiego Komitetu redakcjnego „ZK”. Brak bliższych danych.
87. OŚRÓDEK Zygmunt K3 rm?
Por. Uczestnik kampanii wrześniowej. Po wojnie w Anglii. Zmarł 31.1.1998r. w Has-tings.
88. PASKO Paweł K1 rm 36.
(Brak jakichkolwiek danych).
89. PIETRASZEWSKI K1 3k/39.
( Brak jakichkolwiek danych.).
90. PIETRASZEWSKI Roman K2 3k/39.
Brat Stefana. Brak jakichkolwiek dalszych danych.
91. PIOTROWSKI Edward K3 l. 30-te.
Brak danych.
92. PODDUBNIK KK1 lata?
Członek Zw.Kad. 1918-39. Przebywa w Kanadzie. Brak bliższych danych.
93. PORWIT Wilhelm K2 2k. l. 1936-1938.(nowa nota, brak jakichkolwiek danych).
94. PSZONKA Stanisław K1 4k/39.
W K1 autor obwoluty „Orląt” nr 43 w 1938r.
Brak dalszych danych.
95. PULIŃSKI Stanisław K3 3k/30.
6 sierpnia 1930r. zginął śmiercią tragiczną w nurtach Horynia.
96. REWKOWSKI Konstanty K3 rm 35.
Kpt. piech. Autor artykułu „Noc Listopadowa” w nr 16/1933 „Zewu Kadeckiego”. Przedwojenna służba w 15 pp „Wilków”. W kampanii wrześniowej był oficerem w Ośrodku Zapasowym 28 DP w Warszawie. Część żołnierzy walczy-ła w obronie Warszawy, a część w Grupie „Radom”. Uniknął niewoli i działał w konspiracji. Pochowany na cm. w Zerzeniu – osiedle w granicach Warszawy na południe od Anina.
97. ROEHLICH Henryk K2 r.1937.
Wyróżniający się sportowiec K2 w 1937r.
98. ROLLAND Witold K1 rm 36.
Brak jakichkolwiek danych.
99. ROYCEWICZ Bogdan K2 2k/39. Brał udział w walkach w obronie Lwowa w kompanii kadeckiej dowodzonej przez ppor. Krzyskiego. Dalsze losy nn.
100. RÓŻNIATOWSKI Bolesław K3 rm 30.
Brak jakichkolwiek danych.
101. ROŻAŃSKI Tadeusz K3 rm 32.
Brak jakichkolwiek danych.
102. SCHMIDT Juliusz K1 r. 1935.
W K1 autor referatu „Łowiectwo na ziemi wileńskiej” w 1935r.(Orlęta).
103. SIKORA Stanisław K1 r. 1933.
W K1 członek komisji rewizyjnej w 1933r. Dalszych danych brak.
104. SŁAWIŃSKI Wacław K3 rm 36.
Ppor.br.panc. W kampanii Wrześniowej walczył w 81 Komp. Czołgów Rozpoi-nawczych. Po kapitulacji w niewoli Nie-mieckiej. Po oswobodzeniu służba w 1 p.panc. 1 Dywizji gen. Maczka. Pochowany na cm. Powązkowskim Woj.-skowym w Warszawie.
105. SMIELA Henryk K1 rm 25.
(brak jakichkolwiek danych).
106. SOZAŃSKI Andrzej K1 rm 25.
Ur. 3.07.1905r. Brał udział w walkach 1918-21 w stopniu kpr. Po SP służba w 14 p.uł. Jazłowieckich. Uczestnik kampanii wrześniowej na szlaku bojowym 14 p.uł. Jazłowieckich. Jeniec w obozie w Wolden-bergu. Po wojnie służba w 1 D.Panc. gen. Maczka. Następnie osiadł Montrealu. Zmarł 15.04.1998r. w wieku 93 lat.
Odzn. VM, KW.
107. SROKA Lobar Witold K3 rm 33
(korekta imienia).
198. STANKIEWICZ Władysław K3 1k/32.
5 lipca 1932r. zginął śmiercią tragiczną w nurtach Niemna.
109. STARAK Stanisław K1 rm 30.
Awans na por. sł.st. piech. otrzymał 1.1.1935r. w grupie 15 oficerów. określonych jako odznaczonych.
110. STARZEŃSKI Andrzej K1 rm 25.
Wybr. zaw. cyw.
111. STASZKÓW Adam K2 rm 31.
Ur. 22.12.1911r. Promocja oficerska 15.8.34r. Awans na por. kaw. 19.3.1938r.
112. STRUGAŁŁO Stanisław K2 4k/39.
W czasie okupacji i po wojnie mieszkał w Krakowie. Nie utrzymywał kontaktów z kolegami.
113. SUMARA Henryk K1 rm 37.
Ps. „Jerzy Wilczek”.
Ppor.art W K1 autor opowiadania „Nasza wyprawa narciarska” w nr 38/37 „Orląt”. 1.9.1939r. przyspieszona promo-cja oficerska. Brak danych o przydziale. Udział w kampanii wrześniowej. Żołnierz AK. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Dalsze losy nn.
114. SZAWŁOWSKI Jan K1 komp.?
W r.1938r w nr 43 „Orląt” podany jest skład Komitetu Redakcyjnego, którego był członkiem. Brak jakichkolwiek dalszych danych.
115. SZEMLEY Jan K1 rm 36.
W K1 prezes koła historycznego w 1933r. Autor wiersza „ Nadzieje przeszłości w nr 1 „Orląt” z 1934r. W nr 2/34 zamieścił „Zarys ogólny historii artylerii polskiejw XIV i XV wieku”. W nr 30/35 „Orląt” autor art. „Pamiętamy o was”. Brak bliższych danych.
116. TOKARZEWSKI Andrzej K1 3k/39.
(nie figuruje w spisie komp.).
Ps. „Karaszchan”.
Ppor. mgr socj. Ur. 26.11.1924r. W czasie okupacji żołnierz AK w pow. przeworskim. Ukończył konsp. Podchorą-żówkę. Pracował przy bud. dróg i mostów. Po wojnie studia na Uniwersytecie Poznań-skim – socjologia. Na Wydz. Achitektury specjalizował się w zakresie urbanistyki. Praca Biurze Projektów Przedsiębiorstwa Budowlanego. Zmarł w Poznaniu 1.5.1973r.
117. SZKUDLIŃSKI K1 r. 1934/35.
W K1 autor referatu „Polska wyprawa na Kilimandżaro” wygłoszonego w1934/5r. w ramach Koła Krajoznawczego. Brak dalszych danych.
118. SZPON Kazimierz K1 3k/34.
(wzmianka nazwiska w Orlętach).
119. SZTUMPF Zbigniew K1 5k/39.
W K1 autor „Moje zainteresowania geograficzne” w nr 38/37 „Orląt”, oraz artykułu „Charakter poezji i pisma japońskiego” w nr 42 „Orląt” z 1938r. Dalsze losy nn.
120. TOKARZEWSKI Andrzej K1 3k/39.
(nie figuruje w spisie komp.).
Ps. „Karaszchan”.
Ppor. mgr socj. Ur. 26.11.1924r. W czasie okupacji żołnierz AK w pow. Przeworskim. Ukończył konsp. Podchorążówkę. Pracował przy bud. dróg i mostów. Po wojnie studia na Uniwersytecie Poznańskim – socjologia. Na Wydz. Achitektury specjalizował się w zakresie urbanistyki. Praca Biurze Projektów Przedsiębiorstwa Budowlanego. Zmarł w Poznaniu 1.5.1973r.
121. TRZEBSKI Jan K1 3k/39. Ps.„Janosik”. Brat Zbigniewa. Żołnierz ZWZ AK w Okręgu Wileńskim. Członek V Brygady mjr. Z.Szyndzielorza „Łupaszki”. Uczestnik walk tej Brygady. Poległ 31.1.1944r. w walce z Niemcami pod Worzianami, gdzie został pochowany. Kw pośm
122. WDZIEKOŃSKI Adolf K3 rm 30.
Brak jakichkolwiek danych.
123. WEGNEROWICZ Stanisław K1 lata 30. Brak jakichkolwiek danych.
124. WIECZOREK Cezary K3 rm 31.
Brak jakichkolwiek danych.
125. WIERNICKI Janusz (John) K1 3k/39.
Rtm.kaw. inż.arch. ur. 28.7.1925r. W latach 1942-43 żołnierz oddziału partyzanckiego AK „Spartanie” – IV pluton 8 pp Leg. Brał udział w akcjach bojowych na terenie Lublina i okolic. Aresztowany w 1943r. przez Gestapo wysłany do obozu w Auschwitz. W latach 1943-44 więzień obozów Birkenau, Buchenwald i St. III w Ohrdruf. Po ucieczce z transportu SS wstąpił do II Korpusu we Włoszech., gdzie skończył S.Pdch. Kaw. Panc. i został przydzielony do 7 Pułku Ułanów Lubelskich w składzie 3 Dyw. Strzelców Karpackich. W 1947r. razem z pułkiem przeniesiony do Anglii. Kończy tam studia architektury jako czło-nek Royal Institute of British Architects. Był również redaktorem polskiego wojs-kowego miesięcznika „Pogoń” w Bryga-dowym Kole Młodych w Londynie. W 1957r. wyemigrował do USA, gdzie był dyrektorem biura planowania i konstrukcji w Departamencie Poczty w Waszyngtonie. Autor wspomnień wojen-nych „War in the shadow of Auschwitz” (Syracuse University Press USA, 2001r.). W 1955r. odznaczony przez prezydenta Lecha Wałęsę Krzyżem Oświęcimskim, Krzyżem Partyzanckim i Krzyżem AK.
126. WIECZOREK Cezary K3 rm 31.
(wymieniony w „ZK” nr 22/35).
Brak jakichkolwiek danych.
127. WIŚNIEWSKI Bernard K? lata ? Członek ZK 1918-39. Przebywa w Kana-dzie. Brak dalszych danych.
128. WOŹNIAK Eugeniusz K1, K2 rm?
Ur. w 1913r. Po 1939r. wywieziony na Syberię. Bliższych danych brak. Zmarł w Bytomiu 7.10.1997r. w wieku 84 lat.
129. ZELEWSKI Antoni K1 rm 26.
Brak jakichkolwiek danych.
130. ZGLIŃSKI Zygmunt K3 r.1935.
W 1935r. był członkiem komitetu redakcyjnego Zewu Kadeckiego. Dalsze losy nn.
131. ŻARNOWSKI K3 1k/31.
Autor wiersza „Wartownik Morza” i „Wynurzenie” w ZK nr 9/32. Brak dalszych danych.
132. ŻUROMSKI J. K3 2k/31. Wymieniony w nr 12/31 „Zewu Kadeckiego”. Brak bliższych danych.
133. BITNER-GLINDICZ J.B. KK? Lata?
Brak jakichkolwiek danych.

Dodatkowa informacja uzyskana od naszego sympatyka Pana Jacka Łowińskiego 10.9.2009r.

134. PŁAWSKI Witold KK2 3k/39. Ur. 18.9.1924r. w Warszawie. Syn kmdr. Eugeniusza Plawskiego. Witold jako członek ZWZ zagrozony aresztowaniem, w porozumieniu z dowództwem AK zgłosił się na początku maja 1944r. "ochotniczo" Niemcom na wyjazd pociągiem na budowę Kolei Północnej w Norwegii. Miał ze sobą tajne dokumenty AK na mikro-filmach, do przewiezienia na Zachód. W grupie 16-osobowej w drodze pociągiem w Norwegii podjęli ucieczkę by przedostać się do Szwecji. Ośmiu uciekinerów wśród nich Witolda, zostało przez Niemców złapanych i rozstrzelanych. Wszyscy zostali pochowani na cm. Hellen w Straumen Hakavik. W 1953r. ciała ich zostały ekshumowane i przeniesione na cmentarz Hakavik w Narwiku.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.