Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

15.7.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej    W tomie MARS 21 wydanym w 2006 r. przez Komisję Historyczną b.Sztabu Głównego Warszawa-Londyn, znalazła się udokumentowana szeroka relacja p. Jacka Kutznera, dotycząca 303 Dywizjonu Myśliwskiego w bitwie o Wielką Brytanię.
Po przeanalizowaniu 18 nazwisk pilotów stanowiących ze 135 osobami personelu naziemnego w/w Dywizjonu okazuje się, że 5 z tych pilotów z pierwszym d-cą mjr. Zdzisławem Krasnodębskim (KK1 rm 25), to (w 28%) przedwojenni kadeci II RP. Wymienimy pozostałe nazwiska z podaniem nr Korpusu i roku ukończenia w nich nauki:
Marian Pisarek por. KK2 rm 32,
Arsen Cebrzyński por. KK3 rm 32,
Witold Urbanowicz por. KK2 rm 31, d-ca eskadry A po ciężko rannym mjr. Z.Krasnodębskim.
Jerzy Radomski ppor. KK2 rm 36.
My kadeci II RP z dumą cytujemy takie informacje, świadczące o wiernej służbie i walce w obronie naszej Ojczyzny. Kadeci byli i walczyli zasze na wszyskich frontach.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.