Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

17.9.2019

Rejestr odwiedzin:
63481
gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Fragmenty not kadeckich uczestników PW ujęte dodatkowo w Aneksie


wprowadził na stronę Marian Pawluk (03.08.2007)

    Kadeci II RP – Powstańcy Warszawy ujęci dodatkowo w notach biograficznych w wydanym ostatnio Aneksie do Księgi Pamięci Kadetów II RP.

W Aneksie zostały podane noty zarówno dodatkowe uczestników PW, jak i ci z tych, którzy w nim polegli.
Czytelnicy zainteresowani zakupem Aneksu jak i Księgi Pamięci Kadetów II RP, mogą je uzyskać ze zniżką w Oficynie Wydawniczej RYTM – Warszawa, ul. Górczewska 8. Zamawiać można listownie, telefonicznie i emailem:
dzial.handlowy@rytm-wydawnictwo.pl
Oto dodatkowe fragmenty not biograficznych kadetów II RP, uczestnikow i poległych
1. JÓZEFKOWICZ Henryk KK2 rm 31.
W Powstaniu Warszaskim d-ca sekcji granatników.
2. LISOWSKI Czesław KK1 rm29.
Uczestnik Powstania Warszawskiego. Brak bliższych danych.
3. NOSEK Antoni KK2 rm 37.
Przewodniczący w 1995r. Kom. Rewizyjnej Związku Kadetów 1918-39. Uczestnik PW. Odzn. VM.
4. NOWICKI Stanisław Józef KK1 rm 25.
Mjr. sap. Ur. 31.03.1905r. W czasie wojny w konspiracji na terenie Warszawy awansował do stopnia majora. Poległ podczas Powstania Warszawskiego w sierpniu 1944r.
5. OBRĘBSKI Stefan KK2 wychowanek.
Ur. W 1925r. Żołnierz AK. Udział w Powstaniu Warszawskim. Zmarł 24.12.1991r. w Warszawie. Pochowany na cmentarzu na Bródnie. Brak bliższych danych.
6. PRUS-WIĘCKOWSKI Witold KK1 5k/39.
Uczestnik PW w Batalionie „Baszta”. Po wojnie znalazł się na emigracji i zamieszkał w Kanadzie.
7. ROGALSKI Andrzej KK1 5k/39.
Uczestnik PW. Po jego kapitulacji uciekł z transportu i dostał się do oddziału partyzanckiego AK. Poległ 29.10. 1944r. k. Ludni w Kieleckiem.
8. ROKOSSOWSKI Zbigniew KK2 rm 39.
Kpr. AK. Ur. 25.10.1920r. W KK2 członek komitetu redakcyjnego „Zewu Kadec-kiego” (1937r.). Uczestnik Powstania Warszawskiego. Ranny, po kapitulacji przebywał w jenieckim szpitalu w Zenithain. Dalsze losy nn.
9. SIEMIEŃSKI-LEWICKI Wilhelm KK1 5k/39.
Po kapitulacji Powstania Warszawskiego w niewoli niemieckiej nie był. Razem z kol. kdt. Andrzejem Rogalskim uciekł w biegu z pociągu i dołączył do partyzantki AK.
10. SUMARA Henryk KK1 rm 37.
Ps. „Jerzy Wilczek”.
Ppor.art W KK1 autor opowiadania „Nasza wyprawa narciarska” w nr 38/37 „Orląt”. 1.9.1939r. przyspieszona promocja oficerska. Brak danych o przydziale. Udział w kampanii wrześniowej. Żołnierz AK. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Dalsze losy nn.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.