Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

19.10.2017

Rejestr odwiedzin:
192607
gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Inauguracja Akademickiego Liceum Korpusu Kadetw w Lipinach.


wprowadził na stronę Marian Pawluk (18.05.2010)

    Inauguracja Akademickiego Liceum Korpusu Kadetw w Lipinach.

25.4.210r. w miejscowoci Lipina gm.Odrzyw k.N.Miasta (woj.Warszawskie) odbya si uroczysta inauguracja Liceum Akademickiego Korpusu Kadetw. Msz w. koncelebrowa z ks. Adamem ukasiewiczem ks. pk. Marek Wesoowski zaoyciel Fundacji Patria et misericordia, bdcej wacicielem i jednoczenie organem prowadzcym szko kadetw w Lipinach.
Zebranych goci w sali gimnastycznej ZSE powita Starosta Marian Niemirski, mwic o znaczeniu patriotycznego wychowania modziey dla funkcjonowania pastwa.
Z-ca p.o. Szefa Sztabu Generalnego W.P. gen.dyw. A.J.Wojtan odczyta list Szefa Sztabu Generalnego, dzikujc wadzom powiatu za wspprac w powstawaniu LAKK w Lipinach.
Gen.Dyw. Julian Maj dziekan Wydz. Mech. WAT w imieniu rektora WAT wyrazi podzikowanie za nicjatyw utworzenia szk kadetw, ktrzy bd naturalnymi kandydatami na podchorych WAT.
Ks.pk Marek Wesoowski twrca i wykonawca idei odtworzenia szk kadetw w Polsce, przedstawi histori korpusw w Polsce, oraz podkreli ogromne znaczenie istnienia korpusw kadetw w naszym kraju, dla wyksztatcenia i wychowania patriotycznych elit dla pastwa.
Orkiestra Reprezentacyjna WP wystapia w tradycyjnym repertuarze.
Od 1 wzenia 2010r. Liceum Akademickie Korpusu Kadetw w Lipinach otworzy nowy okres istnienia Kadetw w Rzeczypospolitej Polskiej.
Zainteresowanym polecamy kontakt z sekretariatem ZSE w Lipinach:
48 671 60 19, kom. 792 700 729 lub str.internetowa lakk.edu.pl

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.