Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

23.7.2019

Rejestr odwiedzin:
63154
gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Inauguracja Akademickiego Liceum Korpusu Kadetów w Lipinach.


wprowadził na stronę Marian Pawluk (18.05.2010)

    Inauguracja Akademickiego Liceum Korpusu Kadetów w Lipinach.

25.4.210r. w miejscowości Lipina gm.Odrzywół k.N.Miasta (woj.Warszawskie) odbyła się uroczysta inauguracja Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów. Mszę Św. koncelebrował z ks. Adamem Łukasiewiczem ks. płk. Marek Wesołowski założyciel Fundacji „Patria et misericordia”, będącej właścicielem i jednocześnie organem prowadzącym szkołę kadetów w Lipinach.
Zebranych gości w sali gimnastycznej ZSE powitał Starosta Marian Niemirski, mówiąc o znaczeniu patriotycznego wychowania młodzieży dla funkcjonowania państwa.
Z-ca p.o. Szefa Sztabu Generalnego W.P. gen.dyw. A.J.Wojtan odczytał list Szefa Sztabu Generalnego, dziękując władzom powiatu za współpracę w powstawaniu LAKK w Lipinach.
Gen.Dyw. Julian Maj dziekan Wydz. Mech. WAT w imieniu rektora WAT wyraził podziękowanie za nicjatywę utworzenia szkół kadetów, którzy będą naturalnymi kandydatami na podchorążych WAT.
Ks.płk Marek Wesołowski twórca i wykonawca idei odtworzenia szkół kadetów w Polsce, przedstawił historię korpusów w Polsce, oraz podkreślił ogromne znaczenie istnienia korpusów kadetów w naszym kraju, dla wykształtcenia i wychowania patriotycznych elit dla państwa.
Orkiestra Reprezentacyjna WP wystapiła w tradycyjnym repertuarze.
Od 1 wześnia 2010r. Liceum Akademickie Korpusu Kadetów w Lipinach otworzy nowy okres istnienia Kadetów w Rzeczypospolitej Polskiej.
Zainteresowanym polecamy kontakt z sekretariatem ZSE w Lipinach:
48 671 60 19, kom. 792 700 729 lub str.internetowa lakk.edu.pl

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.