Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

15.7.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Zmarł kol. Lucjan Wolski KK3 rm 36


wprowadził na stronę Marian Pawluk (17.06.2010)

    Zmarł 29.05.2010r Kol. Lucjan Wolski, kdt KK3 w latach 1931-36.
Ur. 1408.1916r. W kampanii wrześniowej jako ppor. walczył w 10 Łódzkiej DP. W czasie okupacji żołnierz AK. Po wojnie pracował w przemyśle włókienniczym i w przedsiębiorstwach transportu budownictwa.
Rodzina Kol. Lucjana pogrążona w smutku podaje, że nauki wyniesione z Korpusu Kadetów sprawiły, że był wspaniałym, dobrym, uczciwym człowiekiem przez całe życie. Stworzył rodzinę pełną miłości i wzajemnego szacunku. Od najmłodszych lat opowiadał o Korpusie Kadetów i całe życie kierował się słowami Adama Czartorysiego: „Pamiętaj, żeś miał honor być kadetem.”
Gdy tylko zdrowie pozwalało zawsze uczestniczył w naszych Zjazdach Kadetów.
Żegnamy ze smutkiem Kolegę Lucjana.
Kadeci II Rzeczypospolitej.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.