Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

15.7.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


21 maja 2004r. - Święto Kadeckie (29)


wprowadził na stronę Marian Pawluk (28.05.2004)

    21 maja 2004r. – Święto kadeckie

Jak co roku w dni majowe my kadeci II RP obchodziliśmy nasze święto.
W tym roku Klub Warszawski z kol. Mieczysławem Lencznarowiczem składał wiązanki kwiatów pod tablicami poświęconymi kadetom w kilku kościołach warszawskich a kilku kolegów z prezesem honorowym pojechało do Twierdzy Modlin, w której mieścił się w latach 1918-26 Warszawski Korpus Kadetów (Nr 2).
W spotkaniu, któremu przewodniczył prezes honorowy n/Związku kol. Zbigniew Mikołajczak, brała udział modlińska młodzież, która zadawała pytania wiekowym już kadetom i z zainteresowaniem słuchała relacji kadeckich z dawnych lat. Uroczystości towarzyszyła warta honorowa przy tablicach pamiątkowych i zespół werblistów oraz trębaczy z miejscowej jednostki wojskowej. Nawiązaliśmy też więź internetową z modlińską młodzieżą, z którą już wymieniliśmy serdeczne e-maile.
Druga część obchodów święta kadeckiego odbywała się w Chełmnie nad Wisła, gdzie stacjonował w latach 1926-1936 przeniesiony z Modlina Korpus Kadetów Nr 2. Uroczystości obchodzone tam były pod patronatem miejscowej jednostki wojskowej 3 Pułku Drogowo-Mostowego im. Gen. Karola Sierakowskiego (kadeta Szkoły Rycerskiej, późniejszego jej wykładowcy) i obecnych władz Chełmna. Ze strony wojska organizacją obchodów zajmował się zespół organizacyjny powołany przez Dowódcę Pułku, pod przewodnictwem Mjr.Kazimierza Wołowca. Z naszej strony organizacją zajmował się kol. Leonard Gliński. Udział w uroczystości wzięła udział grupa kolegów z różnych Klubów Regionalnych i sympatyków n/Związku. Pierwsze spotkanie kadetów II RP z D-cą 3-go Pułku płk. dypl. Andrzejem Kastelikiem miało miejsce 22.05.04r. Oficjalne obchody rozpoczęły się w niedzielę 23.05.04r, uroczystą Mszą Św. o godz 1030 w kościele garnizonowym. Uroczystości towarzyszył poczet sztandarowy i pluton honorowy Wojska Polskiego. Po Mszy Świętej nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów pod Tablicą Poległych Kadetów, pod tablicą pamiątkową Korpusu Kadetów Nr.2 oraz na Grobie Nieznanego Żołnierza. Kwiaty zostały złożone również na grobie kpt. Witolda Ćwikowskiego, wieloletniego wykładowcy historii w Korpusie Kadetów Nr. 2. Przy tablicy Poległych Kadetów oraz przy Grobie Nieznanego Żołnierza wygłoszone zostały okolicznościowe przemówienia. Przy wszystkich omówionych miejscach wartę honorową pełniło wojsko oraz kadeci. Po południu nastąpiło uroczyste spotkanie z przedstawicielami miasta oraz wojska w Ratuszu. Obejmowało ono między innymi referaty na temat historii Szkół Rycerskich i Korpusów Kadetów oraz część artystyczną. Spotkanie było zorganizowane przez Dyrektora Muzeum Ziemi Chełmińskiej, mgr. Ewę Gerka. 24.05.2004 po śniadaniu i spotkaniu pożegnalnym z Dowódcą Pułku, uczestnicy obchodów wyjechali do swoich miejsc zamieszkania.
Oczywiście święto kadeckie obchodził jak zwykle Klub Krakowski z kol. Zenonem Malikiem, który złożył kwiaty pod tablicami poświęconymi pamięci kadetów Łobzowa i innych Korpusów.
Zdjęcia z obchodów naszego święta prosimy oglądać w miarę zamieszczania w galerii zdjęć.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.