Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

15.7.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Zmarł kolega Lech Spychalski KK1 5k/39 (41)


wprowadził na stronę Marian Pawluk (30.08.2004)

    W dniu 20 sierpnia 2004r. zmarł kdt Lech Spychalski ur. 22.11.1922r w Klewaniu na Wołyniu. Po zakończeniu działań wojennych w lutym 1940r. został z terenu okupacji sowieckiej wywieziony pod Archangielsk, gdzie pracował przy wyrębie i spławie drzewa. Na skutek wypadku przy pracy stał się niezdolnym do służby wojskowej. W 1944r. zezwolono mu na wyjazd na wschodnią Ukrainę. W 1946r. powrócił do kraju. Pracował w „Samopomocy Chłopskiej”. Był aktywnym działaczem Związku Kadetów II RP (jeden z inicjatorów jego założenia) oraz Związku Sybiraków. Współpracował nad wydaniem Księgi Pamięci Kadetów II RP.
Pochowany został na cm. Bródnowskim w Warszawie.
Cześć Jego pamięci!

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.