Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

24.7.2019

Rejestr odwiedzin:
63154
gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Zagajenie uroczystości w Katedrze Polowej WP 15.01.05r. (61)


wprowadził na stronę Marian Pawluk (04.02.2005)

    Zagajenie uroczystości poświęcenia i uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej OBROŃCÓW OJCZYZNY – WYCHOWANKÓW Polskich Korpusów Kadetów,
wygłoszone przez Zbigniewa Mikołajczaka – prezesa honorowego ZK II RP w czasie mszy św. w Katedrze Polowej WP dn. 15.01. 2005r.

Dziękuję księdzu kapelanowi mjr. Piotrowi Iwasiewiczowi za umożliwienie podziękowania wszystkim, którzy przybyli na uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy, upamiętniającej OBROŃCÓW OJCZYZNY – WYCHOWANKÓW Polskich Korpusów Kadetów w latach od 1975 do 1948. Tablicę ufundowali żyjący jeszcze kadeci dla uczczenia 240 rocznicy utworzenia w Warszawie SZKOŁY RYCERSKIEJ.
Szkoła ta powstała po ponad dwusetletnich staraniach światłych obywateli – między innymi Andrzeja Frycza-Modrzewskiego i Mikołaja Reja – o powołanie takiej szkoły, która wychowałaby i wykształciła ludzi o tak wysokich kwalifikacjach, że mogliby pomóc w utrwaleniu niepodległości i wolności OJCZYZNY. Stąd w pactach conventach, które każdemu wybranemu królowi podsuwano do podpisu, umieszczano odpowiedni postulat. Tylko ostatni król elekcyjny STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI wywiązał się z tego zobowiązania.

Szkoła Rycerska wykształciła znakomitych specjalistów wojskowych i równocześnie wychowała ludzi odpornych na trudy, działających odważnie i rozważnie, którzy mają trwałe miejsce w polskiej historii, jak Tadeusz Kościuszko, Karol Kniaziewicz, Karol Sierakowski, Józef Sowiński a także Julian Ursyn Niemcewicz. Szkoła ta stała się wzorem dla polskich korpusów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Miała duży wpływ na strukturę i charakter korpusów kadetów II RP w Krakowie, Lwowie, Modlinie, Chełmnie i Rawiczu, oraz podczas wojny Junackiej Szkoły Kadetów przy Polskim Korpusie w Palestynie.
Szkoły kadeckie zapewniły Polsce kilka tysięcy kwalifikowanych żołnierzy, głównie oficerów wszystkich stopni a także wybitnych osobistości życia publicznego po ostatniej wojnie, nie tylko w Polsce. Wychowankowie szkół kadeckich walczyli podczas ostatniej wojny światowej na wszystkich frontach – około 70% w wojskach lądowych, 20% w siłach powietrznych, 10 % w marynarce wojennej.
Stąd tej uroczystości towarzyszą poczty sztandarowe tych trzech podstawowych rodzajów broni. Ich dowódcom za to gorąco dziękujemy.
Tablicę odsłoni gen.bryg. Michał Gutowski, absolwent KK1 we Lwowie z 1928r., olimpijczyk z 1936r., uczestnik m.in. bitwy nad Bzurą we wrześniu 1939r. później d-ca 2 pułku pancernego I Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, w ubiegłym roku udekorowany orderem Legii Honorowej przez prezydenta Francji Jaques Chiraca podczas obchodów 60-lecia lądowania wojsk alianckich w Normandii, obecnie sekretarza kapituły Virtuti Militari.
Odsłonięciu tablicy asystować będzie sztandar powstańców z 1863 roku, przekazany kadetom we Lwowie w 1923r., uratowany z pożogi wojennej, który nigdy nie był w rękach wroga. Towarzyszy mu sztandar oddziału AK „Zenona” z Podlasia, który walczył z Niemcami w tym samym regionie co powstańcy styczniowi z Rosjanami w XIX wieku. Uroczystości asystuje jeszcze sztandar 3 pułku Drogowo-Mostowego z Chełmna, imienia generała Karola Sierakowskiego, absolwenta Szkoły Rycerskiej z 1773r. , wiceministra wojny Księstwa Warszawskiego.
Tak obowiązek obrony Ojczyzny przekazują sobie kolejne pokolenia Polaków.
Dziękuję za przybycie na uroczystość wszystkim obecnym, a zwłaszcza generałowi Jerzemu Kurczewskiemu z Biura Bezpieczeństwa Narodowego Kancelarii Prezydenta - Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP, gen. Bogusławowi Samolowi przedstwicielowi Sztabu Generalnego, wiceadmiralowi Markowi Brągoszewskiemu szefowi szkolenia Marynarki Wojennej, generałowi Stanisławowi Nałęcz-Komornickiemu kanclerzowi kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, plk. Zygmuntowi Bikaszewskiemu osobistemu przdstawicielowi Ministra Obrony Narodowej, płk. mgr Tomaszowi Cymermanowi prezesowi RG Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Wetaranów Sił Zbrojnych RP, mjr Kazimierzowi Wołowcowi komendantowi Garnizonu Chełmińskiego, Tadeuszowi Sobieszczakowi przewodniczącemu Koła Oddziału AK „ZENON”, Jerzemu Kozłowskiemu – przewodniczącemu Związku Junackiej Szkoły Kadetów w Londynie i ppłk Zbigniewowi Stefańskiemu, b.prezesowi Związku Kadetów 1918-1939 w Londynie, płk. Stanisławowi Kalskiemu skarbnikowi Federacji Stowarzyszeń i ppłk. Stefanowi Gawlikowi prezesowi Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Kwiaty pod tablicą złożą zasłużone w działalności naszego Związku – Janina Borowska, żona kadeta uczestnika walk we Włoszech, Jadwiga Wąsikowska członek honorowy n/Związku i Joanna Sosin, córka naszego wykładowcy malarstwa i rysunku por. Stanisława Fidanzy a żona syna wykładowcy jęz. polskiego i historii kpt.dr Stanisława Sosina.
Dziękuję dowództwu i komendanturze Garnizonu Warszawskiego za wybitną pomoc w zorganizowaniu dzisiejszej uroczystości.
Vide Galeria "Poświęcenie tablicy"

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.