Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

13.6.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej    Kpt. piech. ur. 25.5.1909r. w Dąbiu k.Sandomierza. W Korpusie Kadetów Nr 3 w Rawiczu uczył w się w latach od 1926, zdając maturę w 1931r. Po Szkole Podchorążych do wybuchu wojny był p.porucznikiem w batalionie KOP „Rokitno”. Uczestnik kampanii wrześniowej.
Od 17.9.1939r. brał udział w walkach w ramach Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Kleeberga na wschodniej granicy Polski z wkraczającą Armią Czerwoną. Później dostał się do niewoli niemieckiej. Po pewnym czasie został zwolniony z obozu i zatrudniony jako robotnik na terenie Austrii. Wykorzystując dobre stosunki z zatrudniającym go Austriakiem udało mu się uciec z hitlerowskich Niemiec. W rejonie Częstochowy związał się z ZWZ-AK zostając oficerem Obwodu AK Częstochowa. Po wojnie został aresztowany przez NKWD i przeszedł więzienie i represje w PRL.
Należał do naszego Związku Kadetów II RP, biorąc ze względu na swój wiek tylko od czasu do czasu udział w naszych kadeckich spotkaniach. W ubiegłym roku ukończył 100 lat i z tego powodu cieszył się dodatkowo naszym szacunkiem.
Pochowany został na Cm.Północnym w Warszawie.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.