Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

16.7.2019

Rejestr odwiedzin:
63116
gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej    Franciszek Dąbrowski - ur. 17.04.1904r.w Budapeszcie. Syn Romualda gen.bryg. WP zamordowanego w 1940r. przez NKWD w nieznanych okolicznościach. Kadet Korpusu Kadetów Nr 1 we Lwowie - w roku 1921 zdał maturę. W 1923r. skierowany do odbycia służby w 3 pułku strzelców podhalańskich w Bielsku. Od 1930r. był wykładowcą i instruktorem w SP Rez. w Biedrusku pod Poznaniem. W 1932r. służba w 29 pp, od 1937r. d-ca oddziału wartowni-czego na Westerplatte a od 1938r. z-ca komendanta Wester-platte mjr Henryka Sucharskiego. Na stanowisku tym odegrał kluczową rolę w trwającej siedem dni bohaterskiej obronie tej reduty w kampanii wrześniowej. Z całą załogą wzięty do niewoli. Po powrocie z niej do kraju 2.9.1945r. został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i awansowany do stopnia komandora porucznika. W latach 1946-1949 był d-cą kadry Marynarki Wojennej LWP. Zwolniony został z wojska w 1950r., pozbawiony możliwości zatrudnienia, mieszkał z rodziną w Krakowie, w warunkach urągających ludzkiej godności. Autor "Wspomnienia z obrony Westerplatte" (Gdańsk 1957r.). Zmarł 24.4.1962r. w Krakowie. Pochowany na Cm. Rakowickim. Staraniem Klubu Krakowskiego ZK II RP została wmurowana tablica pamiątkowa na ścianie domu gdzie mieszkał. Był odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecz-nych.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.